Behøver samspill mellom globalisert næringsliv og utdanning

Dette vektla NHO Brussel i sitt innlegg på et seminar arrangert av Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) og Sørlandets Europakontor nylig, der de norske regionskontorene i Brussel var invitert til å diskutere Europakommisjonens Erasmus+ program. Fokuset for seminaret var på internasjonalisering og strategisk samarbeid over landegrenser, der et viktig tema var samspillet og samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv.

Publisert 14.10.15

NHO Brussel

Erasmus+ støtter prosjekter innenfor internasjonalisering og mobilisering i alle utdanningsnivåer helt fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og ansatte ved utdannings- og opplæringsinstitusjoner. Med et fokus på institusjonelt samarbeid, strategiske partnerskap og kapasitetsbyggingsprosjekt er dette et flott program som vil kunne øke kompetansen til deltagerne betraktelig. Det er derfor synd at regionskontorene rapporterer at det ofte er vanskelig å vekke entusiasmen til norske rektorer og lærere, som allerede har svært stor arbeidsmengde, til å søke om å bli med på internasjonale prosjekter (både for egen del og for elevene).

Men hvordan påvirker internasjonalisering av utdanning næringslivet? 

Norge som kunnskapsnasjon kan ikke være selvforsynt på kompetanse.

Norge som kunnskapsnasjon kan ikke være selvforsynt på kompetanse. Dette betyr bl.a. at vi trenger flere norske studenter i gradsstudier i utlandet, flere utenlandske studenter på norske læresteder, samt et mye bedre utbygd institusjonssamarbeid over landegrensene. Støtteordninger som Lånekassen og Erasmus+ må brukes aktivt for å tette hull i kompetansen i forskjellige deler av næringslivet, ved å gjøre studier i land og fag hvor vi har særlige behov for å styrke handelsforbindelsene mer attraktive. For eksempel har Tyskland og USA vært helt avgjørende for innovasjon og næringsutvikling her hjemme, og tysk ingeniørutdanning har satt standarden for teknologisk utdanning og norsk-tysk samarbeid.

Hva kan norsk næringsliv gjøre?

Norsk arbeids- og næringsliv opplever stadig sterkere globalisering i hverdagen ettersom vi er et lite land med en åpen økonomi der hele 80 prosent av Norges eksport går til EU. En transatlantisk handels- og investeringsavtale mellom EU og USA, EUs forslag til etablering av en Energiunion og det nye indre digitale markedet er hovedtema NHO Brussel følger opp og som opptar medlemsbedriftene våre hjemme. Globale konkurransevilkår legger helt nye rammebetingelser for næringslivet, så vel som for utdannings- og kompetansepolitikken. Dette betyr at vi trenger tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv, og næringslivet må selv være tidlig ute med å gjøre seg aktuelle for studenter. Ved å tilby praktikantstillinger, besøk, eller gjesteforelesninger kan bedrifter gi et oppdatert bilde på hvordan de jobber i et globalisert samfunn, og vekke interessen hos fremtidige arbeidstakere som vil fortsette å løfte blikket utover og fremover.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382