Juncker: løsningen er mer og dypere samarbeid

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker mener det neste året er skjebnesvangert for Europa og at de politiske valgene som blir tatt vil i stor grad definere EUs framtid.

#205

EUs tilstand var tema for Europakommisjonens president onsdag. (Foto: iStockPhoto)

Publisert 14.09.16

NHO Brussel

Juncker holdt onsdag den årlige talen om Den europeiske unions tilstand. I talen identifiserte han en rekke utfordringer som han mener EU må møte i fellesskap og via ytterligere samarbeid. Den handlet om Brexit, ungdomsledighet og humanitære kriser, veien framover mot flere investeringsmuligheter i Europa og en sterkere sikkerhetspolitikk. 

Savnet solidaritet

Kommisjonspresidenten startet med å si at han savnet solidaritet og felles beslutningsvilje blant medlemslandene, noe som er nødvendig for å løse utfordringene EU står overfor. Til tider kan det se ut som om nasjonale interesser og populisme kommer mer til syne enn felleseuropeiske mål. Samtidig påpekte Juncker at EU aldri vil bli en enhetlig og sentralisert stat, og at hans tale ikke tilsvarer den amerikanske presidents State of the Union-tale.

Han nevnte også at det er viktig for EU, og spesielt den utøvende makten i Kommisjonen, å lytte til innbyggerne. Dette er et tydelig signal om at EU må oppnå en balanse mellom de nasjonale og overnasjonale nivåene, og at den europeiske debatten burde ta mer plass i de nasjonale politiske dialoger, og ikke kun finne sted i Brussel.

Skuffet, men respekterer Brexit

Etter de eksistensielle spørsmålene, gikk Juncker over på resultatet av den britiske folkeavstemningen og landets beslutning om å forlate EU som medlemsland. Dette var den første offentlige uttalelsen etter det sjokkerende resultatet i juni, noe som satte store forventninger til hvordan Kommisjonens president ville beskrive Den europeiske unions tilstand. Juncker uttrykte at han er svært skuffet, men respekterer resultatet.

Videre gjorde han det tydelig at en eventuell britisk utmelding ikke er en fare for det europeiske samarbeidet, og at prosessen burde starte så tidlig som mulig slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Juncker advarte også Storbritannia om at de ikke vil kunne velge noen samarbeidsområder, som tilgang til det indre marked, men forkaste andre etter deres ønsker.

EU står overfor viktige veivalg

I tillegg til den utfordrende tiden fremover med forhandlinger med Storbritannia, står EU overfor mange viktige beslutninger og veivalg i deres globale strategi. Juncker nevnte Parisavtalen som et godt eksempel på EUs sterke rolle i klimaarbeidet, men at det også er kritisk at den blir ratifisert av de enkelte medlemslandene slik at EU ikke mister troverdighet. Det ble også lagt vekt på handel med eksterne partnere, og hvordan økt internasjonal handel skaper flere arbeidsplasser i Europa. Juncker presenterte derfor den ferdigforhandlede frihandelsavtalen med Canada som svært sentral for EUs globale økonomiske interesser.

Økonomiske prioriteringer innad i EU var også et viktig punkt i talen, ettersom mange av utfordringene har sitt utspring i arbeidsledighet og lav økonomisk vekst i mange av medlemslandene. Juncker uttalte at den høye ledigheten blant ungdom er uakseptabel og at generasjon Y kan bli den første på lenge som er fattigere enn sine foreldre. EU vil derfor i den kommende tiden styrke arbeidsmarkedet ved å øke bevilgningene til de ulike europeiske investeringsfondene for å bidra til jobbskaping.

Europeiske verdier må beskyttes

Sikkerhetspolitikk og kriseberedskap var et annet sentralt tema i talen om EUs tilstand. Juncker la vekt på at visse europeiske verdier, som fred, frihet, demokrati og rettssikkerhet må beskyttes ved å styrke det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom medlemslandene. Noen av de nevnte prioriteringene er mer effektiv og avansert bekjempelse av terrorisme, ytterligere støtte til kontroll av EUs ytre grenser, en felles europeisk militær strategi i Syria, og forbedret kriseberedskap for å bistå mennesker utsatt for humanitære- og naturkatastrofer i Europa.

Til tross for muligheten for den første utmeldingen av et medlemsland i EUs historie, legger kommisjonspresidenten vekt på at EU ikke er i oppløsning og at løsningene på problemene ligger i dypere og bredere integrasjon.

Kontakt oss