BUSINESSEUROPE Day - Reform to Perform

BUSINESSEUROPE, NHOs europeiske paraplyorganisasjon, arrangerte 3. mars for tredje år på rad konferanse for europeisk næringsliv. Konferansen legger til rette for et unikt møte mellom Europas samlede næringsliv og politiske ledere i Europa.

Publisert 04.03.16

NHO Brussel

Tema for årets konferanse henspiller på hvilke tiltak som må iverksettes for å styrke Europa.

BUSINESSEUROPE vektla særlig at EUs medlemsland må fortsette å gjennomføre strukturelle reformer for å styrke økonomien og europeisk næringslivs konkurranseevne. Organisasjonen berømmer samtidig de mange gode tiltak Europakommisjonen med Jean-Claude Juncker i spissen har lagt fram etter at den tiltrådte i 2014, som investeringsplanen som skal gi mer investeringer i Europa, Energiunionen og Strategien for et digitalt indre marked. Samtidig må Kommisjonen forsikre seg om at disse initiativene ikke undermineres av andre tiltak, der resultatet blir mer heller enn færre administrative byrder. BUSINESSEUROPE understreker derfor viktigheten av at bedre regulering-arbeidet videreføres.

Blant paneldeltakerne denne dagen var presidenten i NHOs tyske og britiske søsterorganisasjoner. Den kommende britiske folkeavstemmingen om fortsatt medlemskap i EU og flyktningkrisen ble dermed en naturlig del av samtalene. Alle var enig i at EU og Storbritannia trenger hverandre og at man må gjøre sitt for å få ut informasjon om hvilke konsekvenser det vil ha for velstanden og jobbsituasjonen i UK dersom det skulle bli flertall for utmelding fra EU.

Når det gjelder flyktningsituasjonen, var det også stor enighet om at å gjeninnføre grenser mellom landene i det indre marked og å rokke ved de fire friheter, vil være svært negativt for vekst og jobbskaping i Europa, selv om det er nødvendig å styrke den eksterne grensekontrollen. Schengen er avgjørende for Europas næringsliv og flyktningsituasjonen må håndteres felles på europeisk nivå, uttalte både Nederlands premierminister og leder av det nederlandske formannskapet i Rådet (tidl. Ministerrådet), Mark Rutte, og EUs kommissær for det indre marked, industri og entreprenørskap, Elzbieta Bienkowska i sine innlegg i konferansen.

Flere var også enig i at noe av det viktigste næringslivet kan gjøre, er å investere i nabolandene til EUs medlemsland slik at de som nå flykter fra krig til en bedre tilværelse, skal kunne få jobb og mat på bordet i sitt eget land. De flykter ikke fordi de så gjerne vil bo i Europa, men fordi de ikke har noe alternativ, sa presidenten fra den tyske næringslivsorganisasjonen. Ellers ble også den økonomiske situasjonen i EU tatt opp. Alle paneldeltakerne var enige i at man er veldig gode på å snakke ned Europa, men at vi ikke må glemme at Europa er den største økonomien i verden, regnet i størrelsen på de utenlandske direkteinvesteringene i EU.

Administrerende direktør for NHOs søsterorganisasjon i Sverige, Carola Lemne, pekte også på viktigheten av å få på plass en frihandelsavtale mellom Europa og USA, for å muliggjøre for to ledende makter i verden med felles verdigrunnlag og kultur å sammen ta føring på utviklingen av økonomien i fremtiden.

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391