Clean Energy For All Europeans

Vinterpakken, eller mer presist den 4. energimarkedspakke, er den mest omfattende pakke på energiområdet noensinne. Med pakken ønsker Kommisjonen å stimulere til vekst, forsyningssikkerhet og konkurransekraft.

Publisert 02.01.17

Energi og klima, NHO Brussel

Det er mye positivt i forhold til å lage marked og slik møte det økte behovet for fleksibilitet som kommer med mer fornybar men variabel energi. Den er bra i forhold til digitalisering og smarte løsninger og i å flytte rettigheter til forbruker. Den er imidlertid mindre bra fordi den åpner for mange unntak, støtter modne teknologier, og i liten grad kobler energi med klima via kvotehandelssystemet ETS og karbonpris.

At et skjerpet energieffektiviseringsmål på 30% gjøres bindende på EU nivå, heller enn mer kostnadseffektiv fleksibel gjennomføring med nasjonale hensyn, underminerer markedet og klimapolitikken. Tilsvarende er fortsatt bruk av primærenergifaktor uheldig. En reduksjon fra 2,5 til 2,0 betyr bare at elektriske produkter må bruke 50% mindre i stedet for 60% mindre energi enn alternativene, og er en konkurranseulempe for fornybar kraft. I et pan-europeisk indre markedsperspektiv burde norsk balansekraft ha vært en naturlig del av energieffektiviseringen, men i EU er ordet synonymt med energisparing.

Europakommisjonen ønsker å flytte makt fra medlemslandene og de nasjonale energimyndighetene til europeisk myndighet. Spørsmålet er om det er riktig å fremme overordnede europeiske strukturer som de store medlemslandene ikke ønsker i en tid med stor politisk uro i flere medlemsland. Til tross for at ønske om regionalisering av kraftmarkedene og at nordiske erfaringer ligger til grunn for et bedre markedsdesign, skulle NHO helst sett at 3. markedspakke var implementert og konsolidert før en skynder seg videre.

I sum så er retningen og viljen til å få til ett velfungerende indre energimarked bra, men styringsmekanismen er for byråkratisk, det er for mange og motstridende målsetninger og unntak, og den helhetlige energi- og klimapolitikken savnes.

Alle dokumentene finner du her

Kontakt oss

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

per.anker-nilssen@nho.no
Mobil
91778420