Digitalt løft i Europa

Gjennom et digitalt indre marked skal Europakommisjonen realisere en vekst verdt 250 milliarder euro, hundretusener av nye arbeidsplasser og et levende kunnskapsbasert samfunn.

Europakommisjonens nye president, Jean-Claude Juncker, vil løfte arbeidet for et digitalt indre marked.

Publisert 05.11.14

NHO Brussel

For den nye Europakommisjonen er digitalisering en av tre hovedsatsinger. Dette reflekteres i institusjonens endrede struktur: i tillegg til en kommissær for den digitale økonomi og samfunn, skal Andrus Ansip i sin visepresidentrolle koordinere arbeidet for et digitalt indre marked på tvers av Kommisjonens fagområder.

Norge har her et konkuranse-fortrinn som best kan utnyttes i aktivt samarbeid med EU

Roald Gulbrandsen,
NHO Brussel

Horisontal tilnærming
Digitaliseringens sektorovergripende betydning vektlegges sterkt av Europakommisjonens nye president, Jean-Claude Juncker. Kommisjonen ønsker at økt bruk av digitale teknologier og nettbaserte tjenester skal anses som et horisontalt område. Den digitale økonomien er et resultat av de gjennomgripende effektene knyttet til informasjonsteknologi, med implikasjoner innenfor alle sektorer av økonomien og samfunnet.

Digitalisering er en av de viktigste driverne for effektive og brukerrettede tjenester i næringslivet og offentlig sektor. Innenfor helse- og omsorgssektoren for eksempel, kan digitalisering og velferdsteknologi utgjøre en viktig del av løsningen på samfunnsutfordringene knyttet til en aldrende befolkning og økte helseutgifter.

Setter i gang umiddelbart
Juncker ønsker å ta juridiske steg mot et digitalt indre marked, allerede i løpet av de seks første månedene. Dette innebærer å konkludere forhandlingene om et felles europeisk regelverk for datavern, øke ambisjonsnivået for den pågående reformen av regler for telekommunikasjons-sektoren, modernisere opphavsrettsreglene, samt modernisere og forenkle forbrukerreglene for digital handel. Tiltak for økt digital kompetanse og læring på tvers av samfunnet, samt tilrettelegging for innovative nyetableringer, skal bygge opp under endringene.

Viktig vindu for påvirkning
Daglig leder ved NHOs kontor i Brussel, Roald Gulbrandsen, mener NHO kan spille en viktig rolle:

- Norge ligger langt fremme når det kommer til digitalisering av økonomien. Dette forspranget i konkurransekraft må vi utnytte og utvikle. Jeg mener vi best gjør dette i et aktivt samarbeid med EU. Her kan NHO-fellesskapet utgjøre en god forskjell for norsk næringsliv, sier Gulbrandsen.

Europakommisjonen har allerede identifisert noen barrierer for et indre digitalt marked, blant annet regulatoriske hindre, kompetanse og territorielle aspekter. Nå ønsker de innspill fra næringslivet. BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, har derfor startet et prosjekt på Digital Økonomi. Fram mot jul skal det utvikles et politikkdokument som vil utgjøre det europeiske næringslivets innspill til Kommisjonen. Dokumentet skal overleveres i første del av 2015.

Fra NHOs side er foreløpig NHO-S, Abelia og NHO Brussel involvert i arbeidet.

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564