Energi

Debatt om viktig element i EUs energi- og klimapolitikk

NHO Brussel organiserte i går en paneldebatt under EU Sustainable Energy Week. Temaet for debatten var hvordan bruken av primærenergifaktorer i energipolitikken påvirker mulighetene for å nå langsiktige klimamål.

Publisert 25.06.14

NHO Brussel

Bakgrunnen for at EU har valgt å bruke
primærenergifaktorer, er for å kunne
måle energieffektivisering totalt i EU for å stimulere til økt
forsyningssikkerhet av energi. Dette rammer særlig bruken av elektriske
løsninger og produkter, noe som dermed hindrer overgang fra fossil energibruk
hos sluttbruker til elektrisitet. Overgang til elektrisitet og andre
utslippsfrie energibærere hos sluttbrukerne er imidlertid nødvendig for nå de
langsiktige klimamålene.

prinsippet om bruk av primærenergi-faktorer kan diskuteres i sammenheng med Økodesign- og Energimerke-direktivene

Paul Hodson
Europakommisjonen

Paul Hodson, leder for avdeling for energieffektivisering i DG Energi i Europakommisjonen, uttalte at prinsippet om bruk av primærenergifaktorer kan diskuteres i sammenheng med Økodesign- og Energimerkedirektivene. I Energieffektiviseringsdirektivet vil man kunne diskutere faktorens størrelse, om det skal være 2,5 eller mindre.

Et bredt panel belyste utfordringene med bruk av primærenergifaktoren i EUs energi- og klimapolitikk, alt fra hvordan faktoren påvirker veien mot lavkarbonsamfunnet til hva som skjer med valgene til sluttbrukerne når faktoren anvendes som i dag. Moderator, Paolo Falcioni, oppsummerte diskusjonen med at det er et sterkt behov for en bred gjennomgang av dagens praksis og sendte oppfordringen til Paul Hodson.

Seminaret fant sted under EU Sustainable Energy Week, og samlet rundt 50 tilhørere. Debatten ble ledet av Paolo Falcioni fra CECED (den europeiske organisasjonen for husholdningsapparater). I panelet deltok Paul Hodson fra Europakommisjonen, Kaisa-Reeta Koskinen fra de finske energimyndighetene, Roberta Quadrelli fra Det internasjonale energibyrået (IEA), Henning Häder fra Eurelectric, Matthew Smith fra konsulentselskapet Ecofys, og Alexis Cintrat fra Association of Electrical Contractors (AIE).

Debatten ble organisert i samarbeid med Norsk Teknologi, Energi Norge, Norsk Industri, NHO-S og Den norske EU-delegasjonen.  NHO-organisasjonene har sammen med norske myndigheter arbeidet med problemstillingen siden 2010.

- Vi har jobbet direkte mot brede deler av EU-systemet, både politisk med Kommisjonen og Europaparlamentet og mot fagstaben i Kommisjonen. Vi har også søkt å etablere samarbeid med en rekke medlemsstaters myndigheter og sentrale bransjeorganisasjoner, samt våre egne medlemsbedrifter, sier Ingvill Sjøvold Nilsen ved NHO Brussel.

- Vi opplever at vi med gårsdagens paneldebatt lyktes med å løfte saken til bredere interesseflate, og vi ser frem til hvordan Kommisjonen vil vurdere innspillene i fortsettelsen, sier Sjøvold Nilsen.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645
Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

per.anker-nilssen@nho.no
Telefon
23088338