Enighet om nye europeiske personvernregler

Europaparlamentet og Rådet i EU er blitt enige om et nytt europeisk regelverk for personvern. Dette vil påvirke behandling av personopplysninger også for NHO-bedrifter.

Europaparlamentet i Strasbourg. (Foto: Gerry Balding/Flickr)

Publisert 16.12.15

NHO Brussel

Etter nærmere fire år med behandling av og forhandlinger rundt Europakommisjonens forslag, har Europaparlamentet og Rådet (EUs medlemsland) blitt enige om en såkalt politisk overenskomst om nytt europeisk regelverk for personvern. De nye reglene bygger på en lovgivingspakke som ble foreslått av Kommisjonen i januar 2012. Deler av regelverket er EØS-relevant og vil påvirke all form for behandling av personopplysninger blant NHOs medlemsbedrifter; fra forskning og utvikling av nye forretningsmodeller, til relasjoner med kunder og ansatte.

Godkjenning neste år

En politisk overenskomst betyr at Parlamentet og Rådet er blitt enig om det juridiske innholdet i et enkelt EU-regelverk. For at den nye lovgivingen skal være endelig vedtatt og kunne trå i kraft må den godkjennes ved en avstemming i Parlamentet og Rådet som helhet. Det ventes at det vil skje i begynnelsen av neste år.

De nye EU-reglene for personvern består av en forordning om allmenne regler for personvern i EU/EØS, samt et direktiv om personvern i forbindelse med grensekryssende politisamarbeid. Ettersom personvernforordningen er EØS-relevant vil de måtte inkorporeres i norsk lov. Det vil eventuelt kunne kreve endringer i nåværende norsk regelverk for behandling av personopplysninger.

Skal gis mer informasjon

Ifølge personvernforordningen skal enkeltpersoner nå bl.a. gis mer informasjon om hvordan opplysningene deres blir behandlet, samt tydeligere muligheter for å flytte opplysningene sine mellom ulike operatører eller bli "glemt" og få opplysningene sine tilbakeført fra et dataregister. Bedrifter og organisasjoner vil også måtte gi beskjed til individer hvis deres data blir hacket.

Parallelt vil personvernforordningen minske administrasjonsbyrden for bedrifter som behandler opplysninger fra flere ulike land, ved en mulighet for disse heretter å kun forholde seg til tilsynsmyndigheten i det land hvor behandlingen av personopplysninger finner sted. Brudd på de nye personvernreglene vil kunne føre til eventuelle sanksjoner mot bedrifter og organisasjoner. Personvernforordningen vil også ligge til grunn for en ny såkalt Safe Harbor-avtale mellom EU og USA om transatlantiske dataoverføringer.

Balansere bedrift og forbruker

- Vi lever i en alt mer digital verden. Både økonomien og samfunnet digitaliseres i raskt takt, og et tydelig felles regelverk som bringer juridisk sikkerhet innenfor et av Norges viktigste markeder er helt nødvendig for næringslivet å kunne ivareta de muligheter som digitaliseringen byr. Det er positivt at vi nå kan få dette på plass i Europa. Samtidig er det viktig å passe på at vi har en balanse mellom bedrifts- og forbrukerperspektiver i håndhevingen av personvernrettigheter, sier Roald Gulbrandsen, daglig leder NHO Brussel.

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391