NHO Europanytt 26.10.2015

1 av 5 arbeidsledige i EU fant jobb

Publisert 26.10.15

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: 1 av 5 arbeidsledige i EU fant jobb
Eurostat publiserte i dag for første gang sin kvartalsvise oversikt over arbeidsmarkedsstrømninger, som viser individers bevegelser mellom sysselsetting, arbeidsledighet og økonomisk inaktivitet. Dagens rapport sammenligner arbeidsledighetstall fra første og andre kvartal i 2015. Av alle arbeidsledige personer i EU i første kvartal av 2015 forble 64,6 prosent arbeidsledige i andre kvartal, mens 18,6 prosent kom i arbeid, og 16,8 prosent gikk over i økonomisk inaktivitet. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTER i Rådet for miljø og utenriksrådet i dag. Miljørådet skal holde den første debatten om gjennomgangen av EUs kvotehandelssystem (ETS) og drøfte miljødimensjonens rolle i prosessen tilknyttet Det europeiske semester, særlig utfasing av miljøskadelige subsidier og implementering av miljøpolitikk og -lovgivning. Videre skal Rådet drøfte iverksettelsen av FNs agenda 2030 for bærekraftig utvikling. På agendaen står også utslipp fra biler og manipulering av utslippskontrollsystemer. Utenriksrådet skal forberede deltakelse på Verdens humanitære toppmøte 2016. På agendaen står også migrasjon, EUs handlingsplan for likestilling i utvikling 2016-2020 og utviklingsdimensjonen i EUs forhold til de afrikanske, karibiske og stillehavslandene i etterkant av 2020.  
EUROPAKOMMISJONEN skal legge fram sitt arbeidsprogram for 2016.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentet skal stemme over Europakommisjonens forslag som pålegger EU-landene å dele informasjon om skattebestemmelsesavtaler de innvilger multinasjonale selskaper. Videre skal nye regler på internett-tilgang bli lovfestet når parlamentet tar sin endelige avstemning over den nye telekom-pakken i morgen, og det skal diskuteres over et nytt lovforslag som vil la EUs medlemsland begrense eller forby salg og bruk av EU-godkjent GMO-mat og fôr, utkast til regler som skal oppmuntre til innovasjon på matområdet, og beskyttelse til reisende som setter sammen sine egne pakkereiser online på lik linje med de som bestiller fra tradisjonelle reisebyråer. En resolusjon om forbedrede tester av utslipp fra biler skal stemmes over. På agendaen står også flyktningkrisen, tildelingen av Sakharov-prisen 2015 og reform av valgloven for å tillate alle EU borgere over 16 år å stemme i EU-valg. Spesialkomiteen om skattebestemmelser skal stemme over sine anbefalinger om bekjempelse av skatteunndragelse.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382