Europaparlamentets siste plenumssamling

Europaparlamentet hadde forrige uke sin siste plenumssamling før valget i mai. Ikke mindre enn 70 rettsakter ble behandlet, noe som er ny rekord. Blant sakene finner vi bankunion, utstasjonering av arbeidstakere, opprinnelsesmerking av varer, pensjonsrettigheter og regulering av finansmarkeder.

© Europaparlamentet

Publisert 25.04.14

NHO Brussel

Parlamentet har de siste 5 årene vedtatt 2583 tekster

Et steg nærmere bankunion
Tre tiltak for å sikre at bankene selv bærer ansvaret ved konkurs ble vedtatt. To av tiltakene omhandler restrukturering og avvikling av banker mens det siste sikrer at bankene, og ikke skattebetalerne, garanterer for innskudd opp til 100 000 euro ved en eventuell konkurs. Les mer her

Utstasjonering av arbeidstakere
Parlamentarikerne stemte for en uformell avtale inngått med Rådet om et nytt lovforslag som skal sikre bedre rettigheter til utstasjonerte arbeidstakere. Les mer her

Opprinnelsesmerking av varer
Opprinnelsesmerking skal bli obligatorisk for ikke-matvarer som selges på det indre marked. Målet er å stramme inn krav til produktsikkerhet og markedsovervåking for å sikre bedre forbrukerbeskyttelse i EU. Les mer her

40 porteføljer gjenstår etter denne perioden og vil behandles av nytt parlament

Fulle pensjonsrettigheter ved flytting i EU
EU-borgere som flytter til et annet EU-land skal kunne ta med seg sine pensjonsrettigheter takket være et lovforslag vedtatt i Europaparlamentet. Forslaget må formelt vedtas av Rådet før det kan tre i kraft. Les mer her

Regulering av finansmarkeder
Nye regler for regulering av finansmarkeder er vedtatt i Europaparlamentet. De nye reglene skal lukke smutthull i eksisterende lovverk for å sikre tryggere finansmarkeder, bedre beskyttelse av investorer og begrense høyfrekvent handel. Les mer her

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605