Europeisk arbeidslivspolitikk på agendaen

EU er fortsatt midt i en krise. Arbeidslivspolitikken er et sentralt område som må bidra til å skape flere jobber og økt verdiskaping. I Norge har vi mye å lære av den prosessen som nå skjer i EU, samtidig har vi mye å lære bort. Dette må oppmuntre NHO-fellesskapet til fortsatt deltakelse i EUs arbeid.

Publisert 24.11.14

NHO Brussel

Vi må kjenne markedet for å jobbe fram en god organisasjon

Håvard Hauan, fagsjef arbeidslivsspørsmål i Norsk olje og gass

Arbeidsgiverpolitisk utvalg i Norsk olje og gass, bestående av representanter fra olje-, gass- og leverandørselskapene, var nylig i Brussel for å lære om EUs arbeidslivs- og energipolitikk.

— NHO Brussel hadde satt sammen et svært interessant program for oss. Vi fikk oversikt over den politiske situasjonen i Europa og ble introdusert for en rekke aktuelle problemstillinger. Gjennom møtene med blant annet BUSINESSEUROPE, Statoil og Norges delegasjon til EU ble viktige temaer belyst, sier Håvard Hauan, fagsjef for arbeidslivsspørsmål i Norsk olje og gass.

I Brussel møtte Norsk olje og gass et EU som lider av kronisk høy arbeidsledighet, en arbeidsledighet som sameksisterer med ubemannede arbeidsplasser. Næringslivets paraplyorganisasjon i Europa, BUSINESSEUROPE, mener økt konkurranseevne, vekst og sysselsetting kun kan oppnås gjennom en modernisert arbeidslivspolitikk. Organisasjonen etterlyser blant annet tiltak som stimulerer til flere arbeidsplasser, modernisering av systemene for utdanning og opplæring, samt økt mobilitet innenfor og på tvers av EUs medlemsland.

— For oss er det viktig at de som jobber med HR har oppdatert kunnskap om aktuelle problemstillinger i EU. Særlig gjelder dette ressurs- og arbeidsmarkedssituasjonen. Vi må kjenne markedet for å jobbe fram en god organisasjon, sier Hauan.

I dag står Europa for 40 prosent av verdens offentlige utgifter til sosial trygghet. Regionen utgjør imidlertid kun 7 prosent av verdens befolkning og 20 prosent av klodens bruttonasjonalprodukt. Den globale finanskrisen har lagt ytterligere press på Europas sosiale systemer. Fattigdommen øker, og i motsetning til i USA er sysselsettingen i EU fortsatt ikke tilbake på samme nivå som før krisen slo inn.

Daglig leder ved NHO Brussel, Roald Gulbrandsen støtter BUSINESSEUROPEs fokus på modernisering av Europas sosiale systemer:

— For å skape en dynamisk sammenheng mellom økt konkurranseevne, verdiskaping og vekst trenger Europas arbeidsmarked rammer som bidrar til gode liv, høy deltagelse og konkurransedyktige bedrifter, sier Gulbrandsen.

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564