I dag starter brexit: Minimér skadene

Storbritannia har offisielt satt i gang den formelle utmeldingsprosessen av EU. Forutsigbarhet og sikring av et fortsatt indre marked er viktigst for bedriftene.

Publisert 29.03.17

NHO Brussel

Storbritannia har i dag, 29.mars 2017, aktivert artikkel 50 i Lisboatraktaten og offisielt satt i gang sin utmeldelsesprosess av Den europeiske union. Dette skjer som følge av en folkeavstemning avholdt den 23.juni 2016, hvor 51,9 prosent av britene stemte for å forlate EU. EU er Norges viktigste handelspartner som vi er tett knyttet til gjennom EØS avtalen og Storbritannia er et av våre viktigste enkeltmarkeder innenfor EU. Dette må prege norske myndigheters innsats i forhold tilknytning til forhandlingene både overfor EU og Storbritannia. I prosessen videre vil det fortsette å være viktig for NHO å jobbe gjennom vår kontakt med norske myndigheter, våre samarbeidspartnere i Brussel og vårt medlemskap i BusinessEurope for en konstruktiv uttredelse innenfor ordnede rammer som kan sikre våre medlemmers interesser på best mulig måte.

40 år med politisk og økonomisk samarbeid skal reforhandles på to år. Det er i både EU og Storbritannias interesser å forsikre gjensidig fordelaktige relasjoner i fremtiden. Norge er ikke part i de kommende forhandlingene, men blir berørt da rammene for norsk-britisk samarbeid er regulert av Storbritannias EU-medlemskap og Norges tilknytning via EØS-avtalen. Dette opphører ved Storbritannias uttreden av EU, og Norge må da forhandle frem en ny avtale med Storbritannia. Omtrent 20 000 norske borgere er bosatt i Storbritannia, omtrent 1/5 av Norges eksport av varer og tjenester går til Storbritannia, og Storbritannia er vår viktigste handelspartner for varer. Det er helt klart av norsk interesse å være så tett på de kommende forhandlingene som mulig. Fra et næringslivs- og verdiskapingsperspektiv vil det være ønskelig med løsninger så nært som mulig dagens samarbeid dersom det lar seg gjøre. Norske myndigheter ønsker å knytte Norge opp mot overgangsordninger mellom EU og Storbritannia, noe som vil sikre helt nødvendig forutsigbarhet også for norsk næringsliv.

Både EU, Norge og Storbritannia er avhengige av økonomisk vekst for å bidra til sysselsetting og videre utvikling av et fritt, demokratisk og sosialt rettferdig Europa. En viktig forutsetning for dette er et fortsatt og velfungerende indre marked i EU. NHO og det øvrige Europeiske næringsliv oppfordrer derfor forhandlerne til å forsikre at den nye modellen for samarbeid mellom EU og Storbritannia etter "Brexit" er i tråd med følgende prinsipper:

  • Integriteten til det indre marked basert på de fire frihetene bevares;
  • Så nære økonomiske relasjoner som mulig mellom EU og Storbritannia opprettholdes;
  • En myk overgang mot en fremtidig handelsavtale sikres, slik at bedrifter og næringslivet kan forberede og tilpasse seg den nye situasjonen;
  • De ugunstige effektene av "Brexit" for bedrifter og borgere må begrenses;
  • Det må sørges for juridisk sikkerhet så fort som mulig i form av oppnåelige løsninger innenfor en fornuftig og forutsigbar tidsramme;
  • Diskusjonene må involvere alle relevante interesser for å håndtere alle relevante problemstillinger på best mulig måte, inkludert prosedyrer for toll og tollavgifter, markedsadgang og regulatorisk konvergens.

Storbritannias uttreden av EU har medført usikkerhet for bedrifter og norsk næringsliv. NHO arbeider tett med norske myndigheter og vil komme med innspill om konkrete forhold til prioriteringer i deres videre arbeid opp mot deres kontakt med EU og Storbritannia.  Vi vil derfor oppfordre våre medlemsbedrifter til å ta kontakt med oss om slike forhold direkte eller via våre lands-, bransje- eller regionforeninger.

Uttalelser fra NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund kan leses her

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160