God start i Brussel

NHO Brussel markerte i går at kontorets nye direktør, Roald Gulbrandsen, er på plass.

Publisert 01.10.14

NHO Brussel

Ser frem til fortsatt godt samarbeid

Representanter fra både næringsliv, myndigheter og det norske og internasjonale miljøet i Brussel var tilstede under markeringen.

Petter Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO, ønsket Roald velkommen som ny leder for kontoret. I sin velkomsttale understreket han det gode samarbeidet vi har med våre medlemsbedrifter, andre norske aktører, søsterorganisasjoner og BUSINESSEUROPE.

Roald setter stor pris på den gode mottakelsen han har fått i Brussel siden han startet i stillingen. Han vil arbeide for å holde den gode dialogen med alle våre samarbeidspartnere i Brussel ved like og jobbe for å ivareta norsk næringslivs interesser.

"Næringslivet er godt representert her i Brussel og det er inspirerende å møte dyktige og aktive medarbeidere. Jeg ser frem til fortsatt godt samarbeid", avslutter Roald.