I Brussel for å diskutere transport- og logistikknæringens bidrag til klimamålene

Påkoblingen av Norge på EUs klimapolitikk har stor betydning for logistikk- og transportnæringen i Norge. NHO Logistikk og Transport har vært i Brussel for å orientere seg om konkrete konsekvenser av påkoblingen på sine medlemmer, og diskutere hvordan man kan bidra til å oppnå klimamålene.

Publisert 16.03.16

NHO Brussel

– At norsk klimapolitikk fremover vil være tilknyttet EU sin gjør at de beslutninger som blir tatt i Brussel får enda større effekt på våre medlemmer. Ikke minst når det gjelder anvendelsen av fornybare og alternative drivstoff, infrastrukturen rundt det, og etableringen av økonomiske støtteordninger for å oppnå utslippsreduksjon i transport- og logistikksektoren, sier administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli.

 Som en del i gjennomføringen av Energiunionen vil Kommisjonen komme med forslag som går på dekarbonisering av transportsektoren. Forslagene vil bli lagt frem i form av et veikart eller en meddelelse som innspill til EUs medlemsland, og vil også være EØS-relevant. I samtale med Kommisjonen kom det frem at man primært vil legge vekt på aspektene om grønne drivstoff, infrastrukturen rundt disse samt energieffektiviteten i ulike typer kjøretøy og transportmidler. Man vil ikke bare se på dekarbonisering av transport på vei, men også på bane, båt og i luften.

 I møter med ESA, som er EFTA-områdets overvåkningsorgan, ble NHO-LT opplyst om ulike typer tiltaksordninger for å redusere klimagassutslippene fra transport- og logistikknæringen som kan tenkes oppfylle reglene i EØS-avtalen, og hvordan ESA resonerer rundt dette i forhold til konkurransereglene. Sammen med klima- og samferdselsrådene fra EU-delegasjonen diskuterte NHO-LT også hvordan den nye klimaavtalen fra Paris (COP 21), og Norges oppfølging av den innen rammen for påkoblingen av Norge på EUs klimapolitikk, vil påvirke transport- og logistikknæringen i Norge.

 – Vi i norsk transport- og logistikkbransje har oppskriften for å løse disse utfordringene, men vi trenger en enda tydeligere og mer samlet diskusjon internt på dette. Her er det med all vår kunnskap og teknologiske fremskritt en tydelig rolle for transport- og logistikknæring å ta i den europeiske debatten. Jeg ser frem til å behandle dette viktige spørsmålet videre sammen med alle våre medlemsbedrifter, sier styreleder i NHO-LT, Ole Hagen.

 – NHO Logistikk og transport fikk i fjor gjennomslag for en ordning med risikoavlastning for transportkunder som velger tog, møter her i Brussel var en del av løsningen. I år er det påkobling til EU sin klimapolitikk som gjelder og her i Brussel ser vi frem til et aktivt samarbeid fremover til fordel for medlemsbedriftene, tillegger daglig leder for NHO Brussel, Roald Gulbrandsen.

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391