I Brussel for å påvirke norsk jernbane

Siden 2009 har NHO Logistikk og Transport arbeidet for en kompensasjonsordning for jernbane ved svikt i infrastrukturen. Forrige uke dro de til Brussel for å samle informasjon og ta opp saken med ESA.

NHO Logistikk og Transport og NHO Brussel utenfor ESA

Roald Gulbrandsen, Are Kjensli og Erling Sæther utenfor ESAs kontor i Brussel.

Publisert 26.05.15

Samferdsel, NHO Brussel

NHO Logistikk og Transport (NHO LT) mener at Samferdselsdepartementet (SD) og Jernbaneverket (JBV) som eier og forvalter av jernbanestrukturen bør ta et større ansvar for oppetiden for jernbanelinjene. Et av forslagene NHO LT har fremmet er en kompensasjonsordning når jernbanenettet ikke fungerer tilstrekkelig for normal jernbanedrift.

Ustabilitet i jernbaneverket forårsaker store tap
Når infrastrukturen svikter og det ikke gis noen form for kompensasjon for svikten har fraktkundene i lang tid opparbeidet en økende og svekket tillit til godstog som effektivt transportalternativ. Resultatet er en nedgang i godstransport på 15-20 prosent siden 2008 og selskaper som sliter med å overleve.

Fra 2010 til 2014 har kombitogselskapene i Norge hatt et akkumulerende tap på nærmere 700 millioner kroner. Det er enighet om at størstedelen av tapet skyldes ustabiliteten i jernbaneverket.

ESA-møte om kompensasjon
Etter å arbeidet med denne saken i flere år mot nasjonale myndigheter, dro Are Kjensli og Erling Sæther fra NHO LT til Brussel for å selv ta opp saken med EFTAs overvåkningsorgan (ESA). I forkant av møtet med ESA møtte de BUSINESSEUROPE, det østerrikske jernbaneselskapet ÖBB, tyskernes næringslivsføderasjon (BDI), den norske samferdselsråden for å samle informasjon om situasjonen for godstransport i andre europeiske land.

I møtet med ESA presenterte NHO LT den norske problemstillingen og sin skisse for hvordan en kompensasjonsordning kan utformes. ESA redegjorde for hvilke muligheter som finnes for å utvikle en slik ordning og hvilke hensyn som må tas til statsstøtteregelverket.

God hjelp fra Brussel
Kjensli og Sæther var svært fornøyde med møtene i Brussel. Spesielt trekker de fram BUSINESSEUROPE som konstruktive og hjelpsomme.

- Uten den gode støtten vi har fått fra NHOs Brusselkontor og BUSINESSEUROPE, ville vi neppe fått den nytteverdien i møtene. All ære til Brusselkontoret, sier Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport

 I anledning framleggelse av jernbanereformen "På rett spor" har SD foreslått å innføre en ordning med kompensasjoner og erstatninger i tilknytning til innføringen av en kjørevegsavgift både for person- og godstogdriften. Det er steg nærmere en løsning, men Kjenslig mener det er beklagelig at en slik ordning ikke er iverksatt tidligere.

- NHO Brussel er behjelpelig med å bistå i å sette opp møter i konkrete saker som denne, både på vegne av landsforeninger og medlemsbedrifter, avslutter Roald Gulbrandsen, daglig leder ved NHO Brussel.

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564