NHO Europanytt 01.02.2016

Handelspolitikk fremmer bærekraft og menneskerettigheter | Økt realinntekt per innbygger i EU | Brev fra Europas næringsliv til det nederlandske formannskapet

Publisert 01.02.16

NHO Brussel

HANDEL: Handelspolitikk fremmer bærekraft og menneskerettigheter
Europakommisjonen la nylig frem første rapport om effektene av GSP+, et handelspolitisk regelverk som skal fremme menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og miljøvern av internasjonal standard i tredjeland. Systemet bygger på at de involverte landene ikke betaler avgifter ved eksport av spesifikke varer til EU, mot at de forplikter seg til å følge 27 internasjonale konvensjoner. Den første rapporten dekket utviklingen i 14 land, hvor samtlige viste fremgang på flere områder. Les mer her

ØKONOMI: Økt realinntekt per innbygger i EU
Eurostat publiserte nylig tall som viser at husholdningenes realinntekt (per innbygger) økte med 0,5 prosent i tredje kvartal av 2015, mot en økning på 0,1 prosent fra kvartalet før. Konsumet i samme periode økte med 0,5 prosent. Les mer her

NÆRINGSLIV: Brev fra Europas næringsliv til det nederlandske formannskap
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, sendte nylig et brev til statsminister for Nederland, Mark Rutte, med sine oppfordringer for deres formannskap. BUSINESSEUROPE ønsker at EU skal opprettholde åpne grenser i Schengen samt fokusere på å implementere de to strategiene for henholdsvis et sterkere og mer rettferdig samt digitalt indre marked og føre en balansert holdning til skatteleggelse. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal drøfte flyktningsituasjonen og grensekontroller i Schengen-området. De skal også ta for seg Storbritannias folkeavstemning om EU-medlemskap, sette sine krav til TiSA, og stemme over hvorvidt de ønsker å nedlegge veto mot et forslag om å øke terskelen for utslipp for diesel-biler. Parlamentet vil også snakke om overgrep av kvinner og likestilling, og stille spørsmål til Rådet og Kommisjonen om hva slags tiltak de planlegger på dette området.

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Keynote speech at the DG FISMA Conference on Covered Bonds

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391