NHO Europanytt 01.06.2015

Handelskomiteens anbefalinger til TTIP-forhandlingene | Ny flaggskiprapport om livskvalitet fra Eurostat | Denne uken i EU

Publisert 01.06.15

NHO Brussel

HANDEL: Handelskomiteens anbefalinger til TTIP-forhandlingene
Europaparlamentets komité for internasjonal handel stemte nylig for sine anbefalinger til Kommisjonens forhandlinger om TTIP. Ifølge parlamentarikerne bør en handelsavtale mellom EU og USA utvide EUs adgang til det amerikanske markedet, og at verktøy for å løse uenigheter mellom investorer og stater bør reformeres og forbedres. BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, ønsker anbefalingene og spesielt delen om investor-stat-tvisteløsninger velkommen. Organisasjonen er samtidig bekymret for ønsket om å holde offentlige tjenester utenfor avtalen. Les mer her og her

ØKONOMI: Ny flaggskiprapport om livskvalitet fra Eurostat
Eurostat publiserte i dag en ny rapport om livskvalitet i Europa. Rapporten kombinerer for første gang objektive indikatorer med individers subjektive evaluering av livskvalitet. Norge er også representer i oversikten. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: First steps in the review of EMIR, the European derivatives regulation
Klimakommissær Miguel Cañete: Speech at the Eurelectric Annual Conference

DENNE UKEN I EU
EUROPAKOMMISJONEN skal presentere resultatene fra høringen om EUs urbane agenda. Kommisjonen arrangerer også De europeiske utviklingsdagene og delta på G7-toppmøtet i Tyskland.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitémøter. Spesialkomiteen for skattevedtak skal diskutere den internasjonale dimensjonen av avgjørelser i skattespørsmål. Komiteen for sivile rettigheter skal diskutere et forslag som vil gjøre det obligatorisk for flyselskaper å gi nasjonale myndigheter adgang til passasjerregistrene. Representanter fra Parlamentet skal forsøke å komme til enighet med Rådet om en europeiske lov om overførbare dyresykdommer. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling Europaparlamentet arrangerer også europeisk-latinamerikansk parlamentarikerforsamling denne uken.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss