NHO Europanytt 01.06.2017

Europakommisjonen reflekterer over nye muligheter for den økonomiske og monetære unionen (EMU) | Europeisk næringsliv om EUs nye mobilitetspakke for transportsektoren | Europaparlamentarikere med forslag for å øke produkters holdbarhet | Europeisk næringsliv om den nye europeiske industrielle sirkulærøkonomi-plattformen | Enighet om revidering av markedet for verdipapirer | Enighet om nye regler for økt støtte til risikokapital og sosiale virksomheter | Gratis internettilgang på et utvalg offentlige steder i EU

Publisert 01.06.17

NHO Brussel

ØKONOMI: Europakommisjonen reflekterer over nye muligheter for den økonomiske og monetære unionen (EMU)
Europakommisjonen kom nylig med refleksjoner rundt muligheter for et dypere økonomisk og monetært samarbeid i Europa. Dette som en oppfølging og videreføring av Kommisjonens presenterte veivalg for EUs fremtid. BusinessEurope, hvor NHO er medlem, har i den forbindelse fremhevet at fullførelsen av EMU og styrking av euroen er en prioritet for det europeiske næringslivet. BusinessEurope oppfordrer Europa til å utnytte til det fulle denne muligheten til å utvide EMU og å bygge opp et grunnlag for sterk og mer sikker vekst i EU. Les mer her og her

TRANSPORT: Europeisk næringsliv om EUs nye mobilitetspakke for transportsektoren
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, kom nylig med sine kommentarer til forslagene i EUs nye mobilitetspakke som ble lansert av Europakommisjonen i går. Mobilitetspakken inneholder tiltak for å fremme investeringer i en smartere infrastruktur samt forbedre trafikksikkerheten, redusere utslipp fra transporter og sikre ordentlige arbeidsforhold innen transportsektoren i det indre markedet. Utfordringer i europeisk infrastruktur hindrer mobilitet og har derfor en negativ effekt på europeisk økonomi som har sitt fundament i det indre marked. BusinessEurope, hvor NHO er medlem, støtter derfor konkrete tiltak for å takle markedsfragmentering. Les mer her og her 

MILJØ: Europaparlamentarikere med forslag for å øke produkters holdbarhet
Europaparlamentets komite for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) har kommet med et forslag som skal gjøre materielle varer og programvarer enklere å reparere/ oppdatere. Forslaget er en del av en anmodning fra Parlamentet til Kommisjonen om hvordan man kan øke produkters livslengde som en del av sirkulærøkonomien. Forslaget fremmer å minimere innebygde hinder og å gjøre reservedeler enklere tilgjengelig. Målet er at forbrukere kan nytte godt av holdbare kvalitetsprodukt som også kan repareres. Parlamentet skal stemme over anmodningen i plenum i juni. Les mer her

MILJØ: Europeisk næringsliv om den nye europeiske industrielle sirkulærøkonomi-plattformen
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, kom nylig med sine kommentarer til den nye europeiske industrielle sirkulærøkonomi-plattformen som blant annet skal vise frem europeiske bedrifter som aktivt deltar i sirkulærøkonomien og utfordringer bedrifter kan møte i denne prosessen. BusinessEurope mener sirkulærøkonomien kan bidra til nye arbeidsplasser i Europa og oppfordrer EU til å ha en overordnet politikktilnærming som rommer "hele sirkelen". Les mer her

FINANS: Enighet om revidering av markedet for verdipapirer
Europaparlamentet, Rådet og Europakommisjonen kom nylig til enighet om å revidere EUs marked for verdipapirer. Regelendringene skal utvide investeringsmuligheter for investorer og fremme lånemuligheter for europeiske hushold og bedrifter. Dette er et viktig element i Juncker-kommisjonens prosjekt om å etablere et indre marked for kapital (CMU). Les mer her og her 

FINANS: Enighet om nye regler for økt støtte til risikokapital og sosiale virksomheter
Europaparlamentet, Rådet og Europakommisjonen kom nylig til enighet om nye regler for økt støtte til risikokapital og sosiale virksomheter. Dette skal gi små bedrifter, bedrifter i vekst og sosiale virksomheter bedre tilgang på finansiering, og er en del av Europakommisjonens ønske om å stimulere risikokapital investeringer i EU som en del av prosjektet med å etablere kapitalmarkedsunionen (CMU). Les mer her

DIGITAL AGENDA: Gratis internettilgang på et utvalg offentlige steder i EU
Europaparlamentet og Rådet kom nylig til enighet om en uformell avtale om en ny EU-ordning som legger til rette for gratis internettbruk på offentlige plasser i EU. Dette inkluderer utplassering av mer enn 5000 trådløse internett-tilkoblingsmuligheter i EU, og er en del av arbeidet med å etablere et digitalt indre marked. Prosjektet går under navnet "WiFi4EU". Les mer her

TALER:
Økonomikommissær Pierre Moscovici: on deepening of Europe's Economic and Monetary Union

Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog, og finans Valdis Dombrovskis: on the deepening of the economic and monetary union

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss