NHO Europanytt: USA-toll vekker reaksjoner i EU

USA valgte til slutt å ikke videreføre EUs unntak fra stål- og aluminiumstollen, en avgjørelse som møter misnøye i EU og EØS.

#205

Handelskommissær Cecilia Malmström © European Union , 2017

Publisert 01.06.18

NHO Brussel

HANDELToll på europeisk stål og aluminium fra i dag 
Handelskommisær Cecilia Malmström holdt i dag pressekonferanse der hun redegjorde for USAs stål- og aluminiumstoll. EU vil i løpet av de neste ukene vurdere hvilke konsekvenser tollene får for europeisk økonomi for å deretter utmåle proporsjonale mottiltak. I tillegg ble det kjent at EU klager inn Kina til WTO for lovgivning som underminerer europeiske bedrifters intellektuell eiendomsrett, og Malmström poengterte at EU ikke velger side men forventer at alle aktører spiller etter reglene. På spørsmål om EØS-landene vil kunne bli skjermet for mottiltakene fra EUs side gav kommissæren klart svar at man er i gang med å utrede mulighetene for det ut i fra den juridiske kompleksiteten i saken. "Jeg har jevnlig dialog med norske regjeringen" understreket Malmström. Se video her og les om WTO-klagen mot Kina her

MILJØ: LIFE-programmet satser på ren energi 
EU-kommissær Karmenu Vella presenterte i dag kommisjonens planer for EUs LIFE-program, instrumentet som støtter miljø- og klimaprosjekter i unionen. Programmet får en økning på 60 % neste budsjettperiode, til 1,95 milliarder euro fra 2021-2027. Blant fokusområdene er ren energi, biologisk mangfold og sirkulærøkonomi. I tillegg  Les mer her. 

FISKERI: Kommisjonen foreslår revidering av felles fiskeriregelverk 
Europakommisjonen la i går frem forslag til å bedre håndheve det europeiske regelverket for fiskerier (Common Fisheries Policy). Formålet med endringen er å modernisere og forenkle kontroll med europeisk fiskerinæring. Kommisjonen foreslår innføring av et helelektronisk system for registrering av fangst, sporing av fartøy, og regler for fiskeutstyr i tråd med den nylig fremlagte plaststrategien. Les mer her, og om Common Fisheries Policy her. 

******************************************************* 
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391
Bjørne Østrem Djukastein

Praktikant

NHO Brussel

bjorne.ostrem.djukastein@nho.no
Mobil
45296985
Edvin Nordheim Edvardsen

Praktikant

NHO Brussel

edvin.nordheim.edvardsen@nho.no
Mobil
99110008