NHO Europanytt 01.09.2014

Enighet om tvisteløsningsregler | Denne uken i EU

Publisert 01.09.14

NHO Brussel

HANDEL: Enighet om tvisteløsningsregler
Europakommisjonen publiserte nylig en forordning som etablerer regler for investor-stat-tvisteløsninger som faller inn under EUs investeringsavtaler med tredjeland. Reglene definerer hvem som skal forsvare EUs og medlemslandenes interesser, samt prinsipper for tildeling av kostnader og eventuell kompensasjon. Reglene trer i kraft 17. september. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri. Ministrene for landbruk og fiskeri skal drøfte konsekvensene av Russlands importforbud mot landbruksvarer fra EU. Konkrete støttetiltak for rammede sektorer skal fastsettes.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Utenrikskomiteen skal diskutere utviklingen i Syria, Irak, Libya, Gaza og Ukraina. Russlands forbud mot import av mat fra EU står på agendaen for landbruks- og handelskomiteen. De andre komiteene skal blant annet diskutere eurosonens lave økonomiske vekst og det italienske presidentskapets arbeidsprogram. Samtlige komiteer skal diskutere EUs budsjett for 2015.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss