NHO Europanytt 01.09.2016

TTIP-forhandlingene må fortsette | Arbeidsledighet i EU

Publisert 01.09.16

NHO Brussel

HANDEL: TTIP-forhandlingene må fortsette
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, uttalte nylig hvor viktig de pågående TTIP-forhandlingene er for EU og USA. Organisasjonen ser TTIP som en svært god mulighet til å skape vekst i det europeiske marked, og skape flere arbeidsplasser i Europa. BusinessEurope ønsker at partene skal fortsette forhandlingene, til tross for politiske begrensninger som kan forme debattene på nasjonalt nivå. Les mer her

SYSSELSETTING: Arbeidsledighet i EU
Eurostat publiserte nylig tall for arbeidsledighet i EU. 15.4% av arbeidsledige i fjerde kvartal av 2015 fant jobb i første kvartal av 2016. Av de som var i arbeid, forble 96.2% i arbeid over samme periode. I Norge ble 23.4% av arbeidsledige sysselsatt i Q1 2016. Eurostat noterer at endringer mellom kvartal kan også forårsakes av sesongavhengige faktorer, og ikke kun av generelle økonomiske tendenser. Les mer her

 *******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss