NHO Europanytt 01.09.2017

Mangel på tillit og progresjon i siste forhandlingsrunde | EUs sjefsforhandler bekymret for om forhandlingene vil komme i mål tidsnok | Assosiasjonsavtalen mellom Ukraina og EU trår i kraft

Publisert 01.09.17

NHO Brussel

01.09.2017

Tik tak, tik tak… klokken går og frustrasjonen vokser hos begge parter, men kanskje aller mest fra EUs side. Dette er stemningen etter siste runden i brexit-forhandlingene som fant sted i Brussel denne uken, hvor EUs sjefsforhandler Michel Barnier åpent ga uttrykk for sin oppgitthet over at man et halvt år etter den formelle starten på brexit fortsatt ikke har kommet lenger i forhandlingene om Storbritannias uttreden av EU og at britene ikke evner komme med tydeligere, og etter EUs syn mer realistiske, posisjoner i forhold til den praktiske organiseringen og gjennomføringen av brexit. Britenes sjefsforhandler, brexit-minister David Davis, er noe mer optimistisk men kan heller ikke nekte for at man er langt unna mål i forhandlingene. Selv om det blir gjort fremskritt i forhold til mindre sentrale problemstillinger i forhandlingene, så vil man ikke komme ordentlig videre før man har kommet til enighet om domstolenes kompetanse, borgerrettigheter og det finansielle oppgjøret som er såkalte "røde linjer" i skilsmisseoppgjøret. Situasjonen blir heller ikke enklere av at partene før tiden renner ut helst også skal rekke å forhandle rammene for et nytt forhold, for å unngå skadelige ringvirkninger for næringsliv og borgere begge på sider av kanalen. Noe EU så langt har nektet å gjøre før det har blitt etablert enighet rundt disse røde linjene.

For både norsk og britisk næringsliv er den siste ukens utviklinger svært uheldig ved at faren øker for hver uke som går for at det blir en såkalt hard brexit fordi Storbritannia ikke rekker både forhandle seg ut av EU og inn i det indre markedet igjen før fristen går ut i mars 2019. Hardnende toner fra begge sider er ikke med på å hjelpe forhandlingene i riktig retning.

For både norsk og britisk næringsliv er "no deal" absolutt "the very worst deal" for alle. Stabile overgangsordninger etter brexit må være målet både for EU og Storbritannia, det vil være avgjørende for å sikre vekst og trygge arbeidsplasser. Likevel, med halvannet år igjen på å lande både skilsmisse og nytt partnerskap, står det klart etter den siste ukens utviklinger at næringslivet både i Norge, Storbritannia og EU også bør forberede seg på "no deal". 

BREXIT: Mangel på tillit og progresjon i siste forhandlingsrunde
Michel Barnier, EUs sjefsforhandler for brexit, uttalte seg i går om forhandlingenes progresjon på en pressekonferanse etter at den tredje forhandlingsrunden fant sted i brussel denne uken. Det er lite fremdrift i forhold til kjernepunktene i forhandlingene, og Barnier gjentok nok en gang at mens EU respekterer Storbritannia UK sitt valg om å forlate unionen så vil EU ikke på noen måte tillate at gjennomføringen av brexit undergraver det indre markedet eller EUs kapasitet til å regulere, overvåke og håndheve sine egne lover. Målet Storbritannia uttaler i sine posisjoner om å kunne utarbeide egne standarder og reguleringer for så å få disse standardene automatisk anerkjent i EU er simpelthen umulig, konstaterte Barnier. Man ikke kan stå utenfor det indre markedet og samtidig forme dets rettslige system. Det er også behov for større tillit mellom partene for å komme i mål med forhandlingene når det gjelder borgerrettigheter og det finansielle oppgjøret mellom EU og Storbritannia, konstaterte Barnier. F.eks. er det fortsatt uenighet om hvorvidt EU-domstolen skal kunne håndheve borgerrettigheter overordnet britiske nasjonale domstoler, og det kommer klart frem at UK ikke føler seg bundet av de finansielle forpliktelser landet tidligere har inngått i fellesskap med EU. Uttalelsen uttrykker tydelig bekymring fra Barniers side for muligheten å komme i gang ordentlig med tillitsfulle forhandlinger om et fremtidig forhold mellom Storbritannia og EU når det ligger så store usikkerheter og uenigheter til grunn. Les mer her

BREXIT: EUs sjefsforhandler bekymret for om forhandlingene vil komme i mål tidsnok
David Davis, Storbritannias brexit-minister, uttrykte i motsetning til Michel Barnier mer optimisme i torsdagens pressekonferanse etter avslutningen av siste runde i brexit-forhandlingene. Det har nå blitt etablert enighet rundt flere viktige brexit-punkter, uttalte Davis, men anerkjenner likevel at det fortsatt er en lang vei å gå og at det gjenstår signifikante uenigheter mellom Storbritannia og EU som må løses. Barnier bekymrer seg i denne sammenhengen for den korte tidsrammen som gjenstår for sluttføring av forhandlingene, og det fundamentale spørsmålet gjenstår fortsatt: vil UK trekke seg ut på velorganisert og ordnet vis, med sikre overgangsordninger, eller vil det bli en utgang av EU uten en avtale med alle de konsekvenser det vil medføre? Stemningen har tilspisset seg denne uken etter at EU beskylder Storbritannia for ikke å ta forhandlingene på alvor med altfor utydelige posisjoner og for å føre seriøse forhandlinger om de finansielle forpliktelsene, etter at Davis uttalte at flere av de økonomiske forpliktelsene de har sammen med EU ikke er rettslig bindende. Barnier poengterer at de torsdag var langt fra å kunne si at forhandlingene har hatt tilstrekkelig fremdrift den siste uken. Les mer her

UTENRIKS: Assosiasjonsavtalen mellom Ukraina og EU trår i kraft
Assosiasjonsavtalen mellom EU og Ukraina trår i dag i kraft. Etter et års forhandlinger har partene på tross av store ulikheter blitt enige om avtalens premisser. En slik avtale vil gi både dypere politiske bånd og sterkere økonomisk linking mellom EU og Ukraina. Avtalen inkluderer en frihandelsavtale, Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), som gjør EU til Ukrainas viktigste handelspartner. EU vil fortsette å støtte Ukraina både finansielt og med ekspertise i forbindelse landets innsats med reformer for et uavhengig, suverent land med territoriell integritet, og for bedring av landets institusjoner og økonomi.  Ukraina har gjennom avtalen forpliktet seg til å gjennomgå strukturelle reformer av demokrati, menneskerettigheter, rettssikkerhet, et sunt styresett, handel og bærekraftig utvikling. Les mer her

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391