NHO Europanytt 01.10.2014

Plantevernpakke innlemmet i EØS-avtalen | Nye tilsynsforskrifter for kredittvurderingsbyråer | Nedgang i arbeidsledighetsraten | Vei dominerer fortsatt landtransport | Årlig rapport om medlemslandenes anvendelse av EU-lovgivningen

Publisert 01.10.14

NHO Brussel

EØS: Plantevernpakke innlemmet i EØS-avtalen
EØS-komiteen vedtok i går å innlemme en forordning om markedsadgang for plantevernmidler. Pakken, som inneholder 136 rettsakter, vil ikke tre i kraft ennå ettersom Norge og Island har indikert behov for en tilpasning som ivaretar konstitusjonelle hensyn. Les mer her

FINANS: Nye tilsynsforskrifter for kredittvurderingsbyråer
Europakommisjonen vedtok i går tre tekniske standarder for tilsyn som er nødvendige for å implementere nøkkelbestemmelser i forordningen om kredittvurderingsbyråer. Les mer her

SYSSELSETTING: Nedgang i arbeidsledighetsraten
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, var arbeidsledighetsraten i EU i august 2014 på 10,1 prosent. Dette er en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i 2013. Les mer her

TRANSPORT: Vei dominerer fortsatt landtransport
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, var EUs landtransport i 2012 11,7 prosent lavere enn i 2007. Veitransport er fortsatt den klart dominerende formen for landtransport av gods, og utgjorde i 2012 74,5 prosent av all landtransport. I Norge økte andelen vei i landtransporten fra 83,6 til 85,2 prosent i perioden 2007 til 2012. Les mer her

INSTITUSJONER: Årlig rapport om medlemslandenes anvendelse av EU-lovgivningen
Europakommisjon publiserte i dag sin årlige rapport om anvendelse av EU-lovgivningen i medlemslandene. Rapporten viser at Italia, Spania og Hellas var landene med dårligst etterlevelse av EU-lovgivningen i 2013. Latvia, Malta og Estland var flinkest i klassen. Les mer her

TALER:
Utviklingskommissær Andris Piebalgs: Creating an "energy revolution" across the developing world
Innenrikskommissær Cecilia Malmström: How far have we come in uniting against child sexual abuse online?
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Working Together for the Digital Economy

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss