NHO Europanytt 01.10.2015

Næringslivets innspill til indre markedsstrategien | Handlingsplan for en europeisk kapitalmarkedsunion | Demografiske endringer fram mot 2080

Publisert 01.10.15

NHO Brussel

INDRE MARKED: Næringslivets innspill til indre markedsstrategien
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt innspill til Europakommisjonens kommende strategi for et reelt indre marked. Organisasjonen uttaler at det europeiske markedet må gjøres attraktivt for investeringer, legge til rette for at bedrifter kan vokse, og at markedet må gi muligheter til små og mellomstore bedrifter og oppstartsbedrifter. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

FINANS: Handlingsplan for en europeisk kapitalmarkedsunion
Europakommisjonen la i går fram handlingsplanen for opprettelsen av en kapitalmarkedsunion. Strategien er en sentral del av EUs Investeringspakke, og skal håndtere på investeringssvikt gjennom å øke og variere finansieringskildene for Europas bedrifter og langtidsprosjekter. BUSINESSEUROPE gir sin støtte til initiativet, og skriver i en pressemelding at Kommisjonen tydelig viser at den mener alvor med sitt arbeid for bedre regulering. Les mer her og her

SOSIALT: Demografiske endringer fram mot 2080
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, vil en av åtte personer kunne være 80 år eller eldre i 2080 i EU. I 2014 utgjorde andelen personer over 80 år 5,1 prosent av befolkningen i EU. Andelen forventes å øke til 12,3 prosent i 2080. I Norge utgjorde andelen personer over 80 år 4,3 prosent i 2014, og forventes å øke til 10,9 prosent av befolkningen i 2080. Les mer her 

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Introductory remarks at the launch of the Capital Markets Union Action Plan
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Speech at Roundtable with Civil Society organisations: Forging common action to achieve the Social Triple A for Europe

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss