NHO Europanytt 01.12.2014

Det sosiale Europas framtid | Denne uken i EU

Publisert 01.12.14

NHO Brussel

SOSIALT: Det sosiale Europas framtid
BUSINESSEUROPE publiserte nylig en brosjyre om det sosiale Europa. Brosjyren skisserer hovedutfordringene og veien videre for de kommende årene. Organisasjonen trekker fram styrket konkurranseevne som nøkkelen til Europas framtid og etterlyser politiske virkemidler innen EUs sysselsettings- og sosialpolitikk som bidrar til økt vekst, sysselsetting og sosial likhet. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

TALER:
Kommissær for fiskeri, miljø og maritime saker Karmenu Vella: Europe at the crossroads: the challenge of environmental sustainability

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukersaker, Rådet for transport, telekommunikasjon og energi, Rådet for konkurranseevne og Rådet for justis- og innenrikssaker. På helseministrenes agenda står blant annet investeringer i helsesystemers innvirkning på Europa 2020-strategien. Samferdselsministrene skal komme frem til en generell tilnærming til to lovforslag som skal forbedre konkurranseevnen til det europeiske lufttransportsystemet og videreutvikle Det felles europeiske luftrom (Single European Sky). På agendaen står også den fjerde jernbanepakken, samferdselsinfrastruktur og det transeuropeiske nettverk. Rådet for konkurranseevne skal diskutere forbedring av Det indre marked, industriell konkurranseevne og små og mellomstore bedrifters rolle, pakkereisedirektivet, Europas forsknings- og innovasjonspolitikk, og EUs romfartspolitikk. Justisministrene skal forsøke å oppnå en generell tilnærming til en forordning om databeskyttelse. På agendaen står også personverndirektivet og et forslag til forordning for prosedyrer i saker gjeldende manglende betalingsevne. Innenriksministrene skal blant annet diskutere Schengen-avtalen, på bakgrunn av Europakommisjonens halvårlige rapport om Schengen-områdets virke. I den blandende komiteen møtes EU og de fire EFTA-landene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på FNs klimakonferanse i Lima. Kommisjonen arrangerer det 17. europeiske forum for øko-innovasjon og en konferanse om IKT og elektroniske ferdigheter.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Forhandlere fra Parlamentet skal forsøke å oppnå enighet med Rådet om budsjettet for 2015 og utestående betalinger for 2014. Økonomikommissær Pierre Moscovici skal diskutere Kommisjonens posisjon for nasjonale budsjettreformer og økonomisk politikk med Økonomikomiteen. Forhandlingene om en transatlantisk handels- og investeringsavtale (TTIP) står på agendaen i Sysselsettingskomiteen og Handelskomiteen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss