NHO Europanytt 01.12.2016

Kommisjonen med vinterpakke i Energiunionen | Foreslår ny merverdiavgiftspakke | Rapporter støtter videreføring av EUs investeringsfond | Medlemsland trenger bedre tilgang til kapasitetsmekanismer | Foreslår nye regler for sentrale motparter | Enighet om roamingkostnader | Kritiske til regulering for byggevarer | Lavere energiforbruk og mer fornybar energi

Publisert 01.12.16

NHO Brussel

ENERGI: Kommisjonen med vinterpakke i Energiunionen
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, publiserte i går sin kommentar til Europakommisjonens vinterpakke innen rammen for energiunionen. BusinessEurope støtter integreringen og effektiviseringen av EUs energimarked, men organisasjonen frykter at et mål høyere enn 27 prosent energieffektivitet kan undergrave EUs kvotehandelssystem. Kommisjonen presenterte pakken i går og ønsker at rammeverket skal sikre en konkurransedyktig overgang til ren energi. Les mer her og her

SKATT: Foreslår ny merverdiavgiftspakke
Europakommisjonen presenterte i dag en merverdiavgiftspakke med nye tiltak som skal forbedre forholdene for internetthandel i EU. De nye tiltakene skal gjøre det lettere for forbrukere, små- og mellomstore bedrifter og entreprenører å kjøpe og selge varer og tjenester over nett. Kommisjonen ønsker å redusere kostnadene som merverdiavgift medfører ved internasjonal netthandel i Europa. Les mer her

ØKONOMI: Rapporter støtter videreføring av EUs investeringsfond
Europakommisjonen publiserte nylig en pressemelding hvor de trekker konklusjoner fra tre rapporter om det europeiske strategiske investeringsfondet (EFSI). Kommisjonen, Den europeiske investeringsbanken og regnskapsfirmaet EY konkluderte i hver av deres utredninger at investeringsfondet har økt tilgang til finansiering og mobilisert privat kapital. Konklusjonene underbygger Kommisjonens forslag til å doble EFSIs varighet og kapasitet. Les mer her

ENERGI: Medlemsland trenger bedre tilgang til kapasitetsmekanismer
Europakommisjonen publiserte i går en sektorvis utredning om kapasitetsmekanismer. Rapporten konkluderer at medlemstater trenger bedre tilgang til mekanismer som garanterer tilbud i sitasjoner hvor etterspørselen er for høy. Utredningen inneholder også veiledning til hvordan stater kan evaluere behovet for kapasitetsmekanismer, og hvordan utforme og implementere de nødvendige mekanismene uten å forstyrre konkurransen. Les mer her

FINANS: Foreslår nye regler for sentrale motparter
Europakommisjonen foreslo nylig nye regler og prosedyrer for situasjoner der sentrale motparter i finansmarkedet opplever vanskeligheter. Sentrale motparter fungerer som mellomparter i finanstransaksjoner og skal minimere risiko. Selv om det allerede eksisterer et omfattende EU-regelverk for slike aktører, dekker det ikke tilfeller der de sentrale motpartene møter utfordringer eller falitt. Les mer her

TELEKOM: Enighet om roamingkostnader
Europaparlamentets industrikomité ble nylig enige om øvre grenser for hvor mye teleselskap kan belaste hverandre for kunders bruk av telefonitjenester i utlandet. Grensene vil senke prisene for bruk av telefoni- og datatjenester på tvers av europeiske grenser. Avstemmingen er også et steg mot den fullstendige avskaffelsen av roamingkostnader. Les mer her

EØS: Kritiske til regulering for byggevarer
EØS-landene i EFTA kom nylig med en felles kommentar hvor de presenterer mulige utfordringer som EUs regelverk for byggevarer kan medbringe. Det poengteres at regelverket overlapper i stor grad med produktkriteriene som ligger under Økodesign-regelverket, og at rammeverkene ikke er samkjørte nok. Selv om landene utrykker støtte til harmoniserte standarder, tror de kompleksiteten av regelverket for byggevarer kan være utfordrende for små- og mellomstore bedrifter. Les mer her

KLIMA: Lavere energiforbruk og mer fornybar energi
Det europeiske miljøbyrå (EEA) publiserte i dag en rapport som viser at EUs medlemsland har senket energiforbruket sitt og at fornybare energikilder står for en stadig større andel av forbruket. Dette bekrefter at EU er på god vei til å nå sine mål for 2020, men miljøbyrået poengterer at sterkere tiltak er nødvendig for å oppfylle de mer ambisiøse målene for 2030 og 2050. Les mer her

TALER:
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at the SET Plan 2016 and the 10th Central European Conference on Energy Union
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at the Clean Energy press conference
Visepresident for vekst og sysselsetting Jyrki Katainen: Opening remarks at the press conference on the Commission Communication: “Investment Plan for Europe: evaluations give evidence to support its reinforcement”
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Opening statement at the press conference on the recovery and resolution of Central Counterparties
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip: Speech at the launch of the Digital Skills and Jobs Coalition
Helsekommissær Vytenis Andriukaitis: Speech at the launch meeting of the “EU Platform for Food Loss and Food Waste”

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss