NHO Europanytt 02.02.2015

Næringslivets innspill til 8. forhandlingsrunde om TTIP | Utjevner forskjellene innenfor europeisk toppforskning | Denne uken i EU

Publisert 02.02.15

NHO Brussel

HANDEL: Næringslivets innspill til 8. forhandlingsrunde om TTIP
BUSINESSEUROPE og en rekke andre europeiske og amerikanske næringslivsorganisasjoner publiserte nylig sitt innspill i forkant av den åttende runden i TTIP-forhandlingene. Organisasjonene oppfordrer partene til å fortsette å forfølge målet om en ambisiøs avtale. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

FORSKNING: Utjevner forskjellene innenfor europeisk toppforskning
Europakommisjonen annonserte nylig en rekke nye tilskudd som skal bidra til å utjevne forskjellene mellom medlemslandene innenfor europeisk toppforskning. Det nye instrumentet «Teaming», som tilskuddene skal gis gjennom, skal bidra til bedre resultater på forskningsområdet og øke investeringene i de landene som ikke når helt opp på forskningsrangeringene. Les mer her 

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN skal starte åttende runde i forhandlingene med USA om TTIP. De skal også legge fram et forslag for å øke forhåndsstøtten til medlemslandene i deres arbeid for å øke sysselsettingen blant unge, publisere sine økonomiske prognoser for perioden 2014-2016 og arrangere et europeisk forum og samfunnsansvar.
EUROPAPARLAMENTET har politiske gruppemøter og komitéuke. Økonomikomiteen skal arrangere en høring om skatteunndragelser. Sysselsettingskomiteen har en høring om det europeiske semester. Komiteen for det indre marked skal stemme over en uttalelse om TTIP. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling i Strasbourg. Europaparlamentet arrangerer også et todagers møte med nasjonale parlamentarikere fra alle medlemslandene for å diskutere økonomiske, budsjettmessige og sosiale saker. 

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Insurance distribution in the single market – meeting consumers’ needs in the internet age
Justiskommissær Vĕra Jourová: Speech at informal JHA council in Riga

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss