NHO Europanytt 02.02.2017

Europeisk næringsliv om ETS-reformen | Norge best på implementering av EFTA-landene | EU på god vei mot fornybarmålet 2020 | Må stå samlet for å beskytte Arktis | Norge påminnet om håndtering av skipsavfall

Publisert 02.02.17

NHO Brussel

KLIMA: Europeisk næringsliv om ETS-reformen
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, sendte nylig et innspill på ETS-reformen til Europaparlamentet. Organisasjonen uttrykker sin støtte til reformen, men kommer med flere endringsforslag. Deriblant å beholde den lineære reduksjonsfaktoren på 2,2 prosent. Les mer her

EØS: Norge best på implementering av EFTA-landene
EFTA sitt overvåkningsorgan, ESA, publiserte nylig sin årlige resultattavle for det indre markedet som måler EFTA-landenes evne til å iverksette ny EU-lovgivning innen rammen for EØS-avtalen. Norge kommer nok en gang ut på topp, med et underskudd på kun 0,4 prosent for direktiver og 0,2 prosent for forordninger. Les mer her

MILJØ: EU på god vei mot fornybarmålet 2020
Europakommisjonen publiserte nylig en progresjonsrapport for fornybarenergi som konstaterer at EU er på god vei mot å nå sitt mål om 20 prosent fornybar energi av det totale energiforbruket. Tallene i rapporten viser en økning i fornybarandelen fra 16 prosent i 2014 til nærmere 16,4 prosent i 2015. Kommisjonen påpeker likevel at det fortsatt kreves innsats fra medlemslandene for å nå nasjonale mål. Les mer her

MILJØ: Må stå samlet for å beskytte Arktis
Europaparlamentets utenrikskomité og miljøkomité vedtok nylig et forslag til anmodning fra Parlamentet om viktigheten av samarbeid og hensyn til urbefolkning og miljø i Arktis. Økende geopolitisk betydning for regionen og klimaendringer gjør dette til en viktig sak som EU må stå samlet bak og jobbe for, fastslår de to komitéene. Les mer her 

INDRE MARKED: Norge påminnet om håndtering av skipsavfall
EFTA sitt overvåkningsorgan, ESA, sendte onsdag et formelt varslingsbrev til Norge vedrørende oppfølgingen av et vedtak fra august 2016. Vedtaket plikter myndighetene til å sørge for at alle havner har adekvate fasiliteter til å motta avfall fra skip og lasterester. Les mer her 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss