NHO Europanytt 02.02.2018

ENERGI/KLIMA: Medlemslandene bekrefter avtale med Europaparlamentet om nye regler for energieffektivisering av bygninger | MILJØ/HELSE: Europakommisjonen med lovforslag for å bedre tilgangen til trygt drikkevann | UTDANNING: Europakommisjonen oppfordrer til økt investering i utdanning gjennom Erasmus+ | FINANS/DIGITALISERING: Europakommisjonen åpner nytt EU-observasjonssenter for utviklingen av blokkjedeteknologi

Publisert 02.02.18

NHO Brussel

ENERGI/KLIMA: Medlemslandene bekrefter avtale med Europaparlamentet om nye regler for energieffektivisering av bygninger. I går bekreftet medlemslandene den avtalen som ble inngått mellom det estlandske formannskapet i Rådet og Europaparlamentet i desember 2017, om endringer i EUs bygningsenergidirektiv. Målet med regelendringene er at de skal fremme ytterligere energieffektivisering i bygninger, og går i hovedsak ut på at medlemslandene skal utarbeide langsiktige renovasjonsstrategier for å sikre at investeringer i bygningsrenovasjon fokuserer på å oppnå en høyenergieffektiv og dekarboniserende bygningspark innen 2050. Les mer her.  

 

MILJØ/HELSE: Europakommisjonen med lovforslag for å bedre tilgangen til trygt drikkevann. Kommisjonen fremmet i dag et nytt lovforslag som skal sikre bedre tilgang til trygt drikkevann for alle Europas borgere. Innen rammen for ‘Right2Water’, som forslaget har blitt kalt, vil medlemslandene være forpliktet til å forbedre tilgangen til trygt drikkevann for alle borgere som i dag ikke har tilgang det Kommisjonen foreslår også krav til vannleverandører om opplysningsplikt til forbrukere om vann, omkostningsstrukturer og literpris for å kunne sammenligne mot prisen på flaskevann. Les mer her  

 

UTDANNING: Erasmus+ er viktig for europeisk ungdom. Europakommisjonen oppfordrer til økt investering i utdanning for unge. Europakommisjonen presenterte denne uken en midtveis evaluering av den nåværende programperioden for Erasmus+. Rapporten viser at programmet er godt på vei til å møte sitt mål om å støtte 4 millioner studenter, lærere og læreplasser innen 2020Erasmus+ bidrar til overgangen fra studier til arbeidsliv for europeiske studenter og bidratil mobilitet og kulturforståelse over landegrensene mellom EUs medlemsland. Les mer her  

 

FINANS/DIGITALISERING: Europakommisjonen åpner nytt EU-observasjonssenter for utviklingen av blokkjedeteknologi. Det nye senteret skal følge med på utviklingen av blokkjedeteknologien og rådgi Kommisjonen på mulig regulatoriske tiltak. Det er forventet at teknologien vil ha stor påvirkning på flere bransjer i den europeiske økonomien, især finansielle tjenester, helse, forsikring, logistikk, forvaltning av immaterielle rettigheter og offentlig tjenester. Les mer her  

 

******************************************************* 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391