NHO Europanytt 02.03.2017

Rådet preliminært enig om reformen av EUs kvotesystem | Europakommisjonen om EUs fremtid | Vil ha mer åpenhet for borgere i kampen mot hvitvasking av penger

Publisert 02.03.17

NHO Brussel

KLIMA: Rådet preliminært enig om reformen av EUs kvotesystem
Rådet kom nylig til enighet om en preliminær felles posisjon på reformen av EUs kvotesystem (EU-ETS). Den preliminære overenskomsten blant medlemslandene vil utgjøre Rådets posisjon i de kommende forhandlingene med Europaparlamentet om endelig nytt regelverk for EU-ETS. Det er forventet at Rådet og Parlamentet vil starte forhandlingene så snart som mulig i vår. Her støtter Rådet bl.a. Parlamentets forslag om en årlig lineær reduksjonsfaktor av antall kvoter på 2,2%, men ønsker en årlig tverrsektoriell korreksjonsfaktor for tildeling av frikvoter på kun 2% i motsetning til Parlamentet som har foreslått 5%. Når det gjelder kompensasjon for indirekte CO2-kostnader konstaterer Rådet at medlemslandene bør forsøke å bruke maksimalt 25% av inntektene fra kvoteauksjoner til dette formålet, men ønsker til forskjell fra Parlamentet ikke noen bindende, gradvis minskende tak for nasjonale kompensasjonsordninger. Rådet er også negativ til forslaget fra Parlamentet om å etablere et felles EU fond som et alternativ til nasjonale kompensasjonsordninger for indirekte CO2-kostnader.  Les mer her 

INSTITUSJONELT: Europakommisjonen om EUs fremtid
Europakommisjonen presenterte i går en rapport om sitt syn på Europas fremtid, som utgjør bidraget til det kommende møtet i Det europeiske Råd  i Roma den 25. mars i anledning 60-årsjubileet for Romatraktaten. Rapporten legger frem Europas utfordringer og muligheter i det kommende tiåret, hvor man møter utfordringer knyttet til ny teknologi, globalisering, sikkerhet og populisme. Fem mulige scenarioer for videreføringen av det europeiske samarbeidet innen rammen for EU ble lagt frem av Kommisjonen og debattert i plenum av Europaparlamentet. Les mer her og her

FINANS: Vil ha mer åpenhet for borgere i kampen mot hvitvasking av penger
Parlamentskomitéen for økonomi- og valutasaker (ECON) kom nylig til enighet med parlamentskomitéen for borgerrettigheter (LIBE) om forslag til Parlamentets posisjon på et lovforslag om endring av EUs direktiv mot hvitvasking av penger. Her foreslår parlamentarikerne i ECON- og LIBE-komitéene at EU-borgere skal få tilgang på eierskapsregister uten å måtte dokumentere en "legitim interesse" for informasjonen. Hensikten er å skape mer åpenhet for borgerne rundt arbeidet med å bekjempe hvitvasking av penger i EU. Parlamentarikerne foreslår også at krav for fremleggelse av dokumentasjon for anonyme og forhåndsbetalte instrument senkes fra 250 Euro til 150 Euro. Les mer her   

TALE:
Justiskommisær Jourová: 10 years of the EU Fundamental Rights Agency: a call to action in defence of fundamental rights, democracy and the rule of law

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss