NHO Europanytt 02.04.2014

Forutsigbarhet nødvendig for investeringer i Afrika | Forenkler prosedyrer for visumsøknader | Tiltak for bedre beskyttelse av småinvestorer | Rapport om innløsningsfond og gjeldsbevis | Foreløpig avtale om promotering av landbruksprodukter

Publisert 02.04.14

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Forutsigbarhet nødvendig for investeringer i Afrika
BUSINESSEUROPE uttalte i en pressemelding i dag at europeiske selskaper er villige til å gjøre sitt for å bidra til vekst i Afrika, men at stabilitet og forutsigbarhet er helt nødvendig for å tiltrekke private investeringer. Organisasjonen tar til orde for bedre tilrettelegging for at virksomheter skal kunne delta i utviklingsinitiativer, særlig gjelder dette små og mellomstore bedrifter. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

SCHENGEN: Forenkler prosedyrer for visumsøknader
Europakommisjonen la i går fram forslag som skal forkorte og forenkle prosedyrene for visumsøknader. Hensikten er å gjøre det enklere å reise til EU. Kommisjonen forventer at tiltakene kan bidra til vekst og sysselsetting ved å styrke reiselivsnæringen og tilknyttede sektorer. Les mer her 

ØKONOMI: Tiltak for bedre beskyttelse av småinvestorer
Forhandlere fra Europaparlamentet og Rådet kom i går til enighet om et lovutkast om nøkkelinformasjon småinvestorer bør få før de undertegner en kontrakt. Ifølge avtalen skal klar, sammenlignbar og fullstendig informasjon om investeringsprodukter gis i et obligatorisk, 3-siders nøkkeldokument. Rådet og Parlamentet i plenum må formelt vedta forslaget. Les mer her 

FINANS: Rapport om innløsningsfond og gjeldsbevis
Europakommisjonens ekspertgruppe for innløsningsfond og eurogjeldsbevis presenterte nylig sin rapport. Ifølge gruppen kan de foreslåtte tiltakene bidra til stabilisering, men de representerer også noen risikoer. Gruppen foreslår derfor å vente med å vedta tiltakene inntil man vet mer om resultatene av EUs nylig reformerte økonomistyring. Les mer her 

LANDBRUK: Foreløpig avtale om promotering av landbruksprodukter
Rådet og Europaparlamentet ble i går enige om en foreløpig avtale om utkastet til forordning om informasjon og promotering av landbruksprodukter på det indre marked og i tredjeland. Rådet og Parlamentet i plenum må formelt vedta avtalen. Les mer her 

TALER:
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: The frontline of freedom: Defending the open internet and net neutrality
Arbeids- og sosialkommissær László Andor: The Europe 2020 Strategy beyond the crisis
Utvidelseskommissær Štefan Füle: 2013 ENP Package
Transportkommissær Siim Kallas: Europe's railways at a junction: the future for freight
Økonomikommissær Olli Rehn: Speaking points at the Eurogroup Press Conference
Kommissær for Det indre marked, Michel Barnier: Turning a corner in financial services
Miljøkommissær Janez Potočnik: Land use and natural resources in EU policies
Handelskommissær Karel de Gucht: EU trade policy under this Commission's term

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645