NHO Europanytt 02.05.2016

Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene | Vil forbedre arbeidsforholdene i fiskerisektoren | Ønsker offisiell arbeidsstatus for hushjelper i EU | Behov for økt beskyttelse av jord | Denne uken i EU

Publisert 02.05.16

NHO Brussel

HANDEL: Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene
EFTA-statene og Filippinene signerte nylig en frihandelsavtale. Avtalen omfatter blant annet vare- og tjenestehandel, investering, konkurranse, intellektuelle eiendomsrettigheter, statlige anskaffelser og bærekraftig utvikling. Mellom 2005 og 2015 økte handelen mellom de to partene med et årlig gjennomsnitt på 11 prosent. I 2015 hadde samlet varehandel mellom EFTA-statene og Filippinene en verdi på 863 millioner amerikanske dollar. Les mer her

FISKERI: Vil forbedre arbeidsforholdene i fiskerisektoren
Europakommisjonen vedtok nylig et direktivforslag med mål om å forbedre arbeidsforholdene for arbeidstakere i fiskerisektoren. Direktivet er basert på en avtale mellom arbeidslivets parter fra 2013, der det ble foreslått å innrette EUs lovverk etter den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjon om arbeidsvilkår i fiskerisektoren. Direktivet tar for seg minimumskrav til blant annet arbeid om bord på båter, arbeidsvilkår, kost og losji, samt vern av helse og sikkerhet. Les mer her

SYSSELSETTING: Ønsker offisiell arbeidsstatus for hushjelper i EU
Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon der de tar til orde for å gi hushjelper og pleiere offisiell arbeidsstatus i EU. Parlamentarikerne understreker viktigheten av dette som et ledd i bekjempelse av tvunget arbeid, utnyttelse og menneskesmugling. Parlamentarikerne oppfordrer Europakommisjonen om å legge frem et forslag til rammeverk for anerkjennelse av hushjelperes og ikke-profesjonelle pleieres status, som gir dem godtgjørelse og sosial beskyttelse. Les mer her

MILJØ: Behov for økt beskyttelse av jord
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte nylig en rapport om kvaliteten på jord i og rundt europeiske byer. Ifølge rapporten reduserer industriell aktivitet, forurensing og utnyttelse av jorden kvaliteten på jord. I rapporten framkommer det at reguleringer for blant annet byplanlegging bør ta for seg beskyttelse av jord, og at det er behov for økt kunnskap og forståelse om temaet. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Speech at the First Single Resolution Board Conference

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN skal legge fram vårens økonomiske utsikter og en pakke om asyl og forvaltning av EUs grenser. Kommisjonen skal også presentere sin tredje rapport om fremgangen for Tyrkias visumliberalisering
EUROPAPARLAMENTET har gruppeuke. En høring om reformen av EUs kvotehandelssystem, EU ETS og en drøfting av Parlamentets Transparency-register står på agendaen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss