NHO Europanytt 02.05.2017

Europeisk næringsliv om EUs tjenestepakke | Europeisk næringsliv om europeisk dataøkonomi | EUs forhandlingsposisjon vedtatt | Denne uken i EU

Publisert 02.05.17

NHO Brussel

INDRE MARKED: Europeisk næringsliv om EUs tjenestepakke
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, kom nylig med sin posisjon til tjenestepakke som ble lansert av Europakommisjonen ved starten av året. Tjenestepakken er Europakommisjonens oppfølging av indre markedsstrategi fra 2015, hvor et av målene er å forbedre det indre markedet for tjenester. Dette er et tiltak BusinessEurope stiller seg bak. Tjenestepakken inkluderer 4 element, der i blant et forslag om nytt direktiv til et elektronisk europeisk tjenestekort samt en ny forordning om medlemslandenes opplysningsplikt til Kommisjonen i vedtaket av nye regler for tjenestesektoren på nasjonalt nivå. Det sistnevnte har BusinessEurope noen reservasjoner til og oppfordrer Europakommisjonen til å klargjøre tydeligere informasjonsreguleringen dette medfører. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Europeisk næringsliv om europeisk dataøkonomi
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, har levert sitt bidrag til Europakommisjonens høring om en fremtidig europeisk dataøkonomi. BusinessEurope oppfordrer EU til å sikre fri bevegelse av data og å fullt ut benytte seg av fordelene digitaliseringen tilbyr for å konkurrere effektivt internasjonalt. For å kunne gjøre dette trenger Europa en innovasjonsvennlig tilnærming og en datalovgivning som gir bedrifter mulighet til å konkurrere globalt. Les mer her 

BREXIT: EUs forhandlingsposisjon vedtatt
Det europeiske råd holdt møte 29.april i EU27-format og vedtok EUs forhandlingsposisjon til de kommende forhandlingene om Storbritannias uttreden av unionen. Det ble nok en gang påpekt at EU står samlet som en enhet i forhandlingene og at man ønsker et fortsatt nært samarbeidsforhold med Storbritannia. Medlemskap står fortsatt som den mest fordelaktige tilknytningsformen og en ny avtale må balansere rettigheter og forpliktelser. Det er et viktig mål for EU å beskytte det indre markedet og sektorbaserte avtaler vil derfor ikke være aktuelt. Les mer her 

TALER:
Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk: on the Special European Council (Art.50) of 29 April 2017

Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: on the occasion of International Labour Day

Europakommisjonen: welcomes Europol's new mandate and cooperation agreement with Denmark

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for ACP- EU ministeriene. På agendaen står implementeringen av partnerskapsavtalen mellom EU og African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP). Det holdes også et uformelt møte i Rådet for konkurranseevne.
EUROPAKOMMISJONEN feirer Europadagen med å invitere befolkningen inn til åpne hus i EU-institusjonene i Brussel, Luxembourg og Strasbourg. Europakommisjonen arrangerer også en konferanse om europeiske nettverkskoder og implementeringen av disse i energimarkedet i Europa.
EUROPAPARLAMENTET har komiteuke i Brussel. Indre markedskomiteen skal diskutere fordeler og muligheter ved delingsøkonomien, samt utfordringer med forbrukerrettigheter, skattlegging og arbeidsrettigheter. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og utenrikskomiteen skal debattere forholdet mellom EU og NATO. Komiteen for økonomi og monetære saker skal stemme over et forslag om å redusere merverdiavgiften på e-bøker i samsvar med nivået på merverdiavgiften til trykte bøker. Komiteen for økonomi og monetære saker skal sammen med borgerrettighetskomiteen også diskutere en mulig svarteliste for land utenfor EU med risiko for å praktisere hvitvasking av penger. Utenrikskomiteen skal stemme over en anmodning til Europakommisjonen om tiltak for å styrke ansvarliggjøringen og oversikten over private sikkerhetsselskap (PSCs) ved å etablere en "positiv" liste over de selskapene som ikke har et kriminelt rulleblad. Huset for europeisk historie (HEH) skal offisielt innvies 4.mai og den 9.mai holder Europaparlamentet åpent hus i forbindelse med Europadagen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss