NHO Europanytt 02.06.2014

Mot bedre verktøy for beslutningstaking | Denne uken i EU

Publisert 02.06.14

NHO Brussel

MILJØ: Mot bedre verktøy for beslutningstaking
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte i dag to rapporter som viser hvordan indikatorer og miljøregnskap kan støtte opp om politikk og beslutningstaking. Kombinasjonen av miljøindikatorer og økonomiske indikatorer har de siste årene fått en mer fremtredende rolle i vurderingen av miljøpolitiske prioriteringer. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE
i Rådet for justis og innenriks og i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi. På agendaen for justis- og innenriksministrene står en forordning om Europol-samarbeidet, tiltak i forbindelse med hjemvendte utenlandskrigere, radikalisering og rekruttering til terrorisme, personvernforordningen, Eurojust-samarbeidet og etableringen av et europeisk statsadvokatkontor. Ministrene skal videre forsøke å nå enighet om to lovforslag, om beskyttelsestiltak for mindreårige mistenkte eller tiltalte i kriminalsaker og et om insolvensprosedyrer.
Samferdselsministrene skal prøve å nå enighet om endring av reglene for maksimum vekter og dimensjoner for vogntog og den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken. De skal også diskutere flypassasjerrettigheter, markedsadgang til havnetjenester, et direktivforslag om sikkerhet for elektroniske kommunikasjonsnettverk og et indre marked for telekommunikasjon.
EUROPAKOMMISJONEN skal presentere to rapporter. Den første er Kommisjonens landspesifikke anbefalinger og er en del av det europeiske semester. Den andre er Konvergensrapporten for 2014, som utreder om flere medlemsland bør få adoptere euroen. Kommisjonen skal også foreslå en ny strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen for perioden 2014-2020. Europas største miljøkonferanse går av stabelen i Brussel, årets tema er «Circular economy – saving resources, creating jobs».
EUROPAPARLAMENTET har møter for å konstituere de politiske partigruppene i etterkant av valget.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605