NHO Europanytt 02.06.2016

Den økonomiske opphentingen fortsetter | Behov for en helhetlig global strategi for EU | Tar til orde for britisk EU-medlemskap | Modernisering av regelverk for europeiske standarder | Forhandler om utvidelse av handelsavtale med Mexico | Støtter plan om samarbeid om grensekontroll i EU | En europeisk plan for delingsøkonomi

Publisert 02.06.16

NHO Brussel

ØKONOMI: Den økonomiske opphentingen fortsetter
BUSINESSEUROPE publiserte i går sine økonomiske prognoser for våren 2016. Rapporten viser en forventet vekst på 2,0 prosent i EU i 2016 og 1,9 prosent i 2017. Ifølge prognosene er det fremdeles hjemlig etterspørsel som er den viktigste vekstdriveren. Det forventes at investeringene gradvis vil øke, selv om de fortsatt blir liggende på nivået før krisen. Det blir trukket frem at et stort antall utfordringer, både globalt og i Europa, gir usikkerhet i økonomien. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

BUSINESSEUROPE: Behov for en helhetlig global strategi for EU
BUSINESSEUROPE publiserte i går en uttalelse om utfordringene EU står overfor og behovet for en global strategi. Organisasjonen vektlegger reformtretthet i Europa, tregere vekst i Kina, og innføringen av grensekontroll i Schengen. I tillegg peker BUSINESSEUROPE på viktigheten av eksport og frihandelsavtaler for europeiske arbeidsplasser, og tar til orde for en helhetlig global strategi på vegne av EU fra de europeiske institusjonene. Les mer her

BUSINESSEUROPE: Tar til orde for britisk EU-medlemskap
BUSINESSEUROPE uttalte i går at europeisk næringsliv stiller seg bak et fortsatt britisk medlemskap i EU. Organisasjonen trekker frem viktigheten av samarbeid for fortsatt økonomisk vekst og jobbskaping i Europa, og i møte med internasjonale utfordringer både i dag og fremover. Les mer her

INDRE MARKED: Modernisering av regelverk for europeiske standarder
Europakommisjonen la i går frem en rammeverkspakke for videre utvikling av europeiske standarder i lys av teknologisk utvikling, politiske prioriteringer og globale trender. Pakken er en del av strategien for et europeisk indre marked, og skal promotere innovasjon, økt handel og reduserte kostnader. Les mer her

HANDEL: Forhandler om utvidelse av handelsavtale med Mexico
Europakommisjonen publiserte nylig en pressemelding om oppstart av nye forhandlingsrunder med Mexico. Forhandlingene, som ble innledet i går tar sikte på en utvidelse og oppdatering av den eksisterende avtalen fra 1997. Les mer her

GRENSEKONTROLL: Støtter plan om samarbeid om grensekontroll i EU
Europaparlamentets komité for borgerrettigheter stemte nylig for et forslag om å sette opp et integrert system for grensekontroll i EU. Forslaget omfatter bedre koordinering av ytre grensekontroll og kystvakt, med en målsetning om å opprettholde fri flyt av mennesker og gjenopprette tilliten til Schengensamarbeidet. Nasjonale myndigheter vil under dette vedtaket fremdeles håndtere egne grenser fra dag-til-dag, men vil ha muligheten til å etterspørre støtte ved spesielt krevende situasjoner. Les mer her

DIGITAL AGENDA: En europeisk plan for delingsøkonomi
Europakommisjonen la i dag frem sin europeiske agenda for den såkalte delingsøkonomien. Agendaen inneholder veiledning til nasjonale myndigheter for håndteringen av nye de forretningsmodellene, med mål om å tilrettelegge best mulig for forbrukere, næringsliv og offentlige myndigheter. Pakken er en del av EUs strategi for et digitalt indre marked. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss