NHO Europanytt 02.07.2015

Næringslivet ønsker styrket partnerskap med Kina | Enighet om NIS-direktivet | Enighet om åpenhetsregler for verdipapirtransaksjoner | Klimaendringenes betydning for helse, miljø og økonomi | Styrker beskyttelsen av forsikringstakere

Publisert 02.07.15

NHO Brussel

HANDEL: Næringslivet ønsker styrket partnerskap med Kina
BUSINESSEUROPE og deres kinesiske motpart CCPIT publiserte nylig en erklæring der de tar til orde for å styrke samarbeidet mellom EU og Kina. Aktørene oppfordrer partene til å fortsette arbeidet med en politikk for åpne og forbedrede markedsbetingelser, bidra til innovasjon og styrke bedrifters konkurranseevne. BUSINESSEUROPE og CCPIT understreket også viktigheten av samarbeidet innenfor digital økonomi for å møte utfordringene digitaliseringen av industri og tjenester innebærer. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

DIGITAL: Enighet om NIS-direktivet
Rådet kom nylig til enighet med Europaparlamentet om hovedprinsippene i direktivforslaget om nettverks- og informasjonssikkerhet (NIS). Prinsippene må gjøres om til juridiske bestemmelser for at en endelig avtale om direktivet skal kunne inngås. Enigheten er et stort steg på veien mot ferdigstillelse av felles europeiske tiltak mot cyberangrep. Les mer her 

FINANS: Enighet om åpenhetsregler for verdipapirtransaksjoner
Rådet støttet nylig en avtale med Europaparlamentet om å styrke åpenheten om utlån av verdipapirer og gjenkjøpstransaksjoner. Forslaget til forordning skal styrke finansiell stabilitet gjennom å sikre at informasjon om såkalte transaksjoner for verdipapirfinansiering blir innrapportert til transaksjonsregistre og investorer i kollektive investeringsfond. Les mer her 

KLIMA: Klimaendringenes betydning for helse, miljø og økonomi
Det europeiske miljøbyrået publiserte nylig den årlige rapporten Signals 2015 som gir et overblikk over aktuelle saker i miljødebatten. Årets utgave omhandler klimaendringene og inneholder en oversikt over hva som forårsaker klimaendringene og hva endringene betyr for helsen, miljøet og økonomien. Les mer her 

FORBRUKER: Styrker beskyttelsen av forsikringstakere
Rådet inngikk nylig en avtale med Europaparlamentet om et direktivutkast som etablerer forbedrede regler for forsikringsformidling. Direktivet gir økt beskyttelse av forsikringstaker, styrker kvaliteten på informasjonen til forbrukerne og etablerer bedre regler om god forretningsskikk for forsikringsformidlerne. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Building a stronger single market in capital
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at ENSREG Nuclear Safety Conference
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: The EU and China: A solid partnership 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

Kontakt oss