NHO Europanytt 02.11.2015

Nesten 100 nye tiltak i EØS-avtalen | Rekordlave arbeidsledighetstall i EU | Retningslinjer for bruk av droner

Publisert 02.11.15

NHO Brussel

EØS: Nesten 100 nye tiltak i EØS-avtalen
Den Europeiske Frihandelssammenslutningen EFTA rapporterte nylig at EØS-komitéen i forbindelse med et møte den 29-30 oktober har innlemmet 92 nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Møtet ble ledet av Norges ambassadør til EU, Oda Sletnes. De aktuelle rettsaktene omhandlet alt fra merking av storfekjøtt til en forskrift om forekomster i sivil luftfart. Så langt i år har 436 rettsakter blitt innlemmet i EØS-avtalen ved 293 forskjellig vedtak i EØS-komitéen. Les mer her

ARBEIDSLIV: Rekordlave arbeidsledighetstall i EU
Eurostat publiserte nylig en rapport vedrørende arbeidsledighet i EU-landene. Rapporten viser at arbeidsledigheten i september i år lå på 9,3 prosent, og viser forbedring fra fjorårets statistikk som viste 10,1 prosent samme måned. Dette er den laveste satsen registrert i EU siden september 2009. I Norge har utviklingen gått motsatt vei, og norsk arbeidsledighet har gått fra 3,7 prosent i august 2014 til 4,6 prosent i august 2015. Les mer her

TEKNOLOGI: Retningslinjer for bruk av droner
Europaparlamentet vedtok nylig en ny resolusjon vedrørende retningslinjer for kommersielt og fritids-bruk av droner. Sikkerhet, personvern, databeskyttelse og ansvarsforhold var temaer som ble tatt opp i forbindelse med sikker bruk at droner. Forslag til politikken på dette området går ut på å registrere dronene samt utstyre dem med ID-brikker for å gjøre det enklere å fange kriminelle som bruker dem til å begå forbrytelser. Les mer her

DENNE UKEN I EU
EUROPAKOMMISJONEN
arrangerer info-dager på flere grønne temaer i forbindelse med planene for 2016-2017 av Horizon 2020 arbeidsprogrammet.
EUROPAPARLAMENTET har eksterne aktiviteter. En delegasjon fra komiteen for sivile rettigheter, justis og innenriks reiser til Kina for å diskutere databeskyttelse. Komiteen for utenrikssaker og under-komiteen for menneskerettigheter skal på FNs generalforsamling i New York.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382