NHO Europanytt 03.03.2016

Næringslivets syn på Paris-avtalen | Europa forbereder seg på å implementere klimaavtalen | Nye regler for visse OTC-derivatkontrakter

Publisert 03.03.16

NHO Brussel

KLIMA: Næringslivets syn på Paris-avtalen
BUSINESSEUROPE sendte nylig et brev til Europakommisjonen med europeisk næringsliv sitt syn på klimaavtalen fra Paris og dens innvirkning på EUs klimarammeverk for 2030. Organisasjonen trekker frem Europas høye ambisjoner for reduksjon av klimautslipp, og understreker viktigheten av å oppfordre resten av verden til å ha like høye mål slik at europeisk industri kan forbli konkurransedyktig. BUSINESSEUROPE ber derfor om at EU ikke åpner opp igjen debatten om klimamålene men heller sikrer næringslivet stabilitet og klarhet. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her  

KLIMA: Europa forbereder seg på å implementere klimaavtalen
Europakommisjonen presenterte i går en vurdering av konsekvensene for EU av klimaavtalen fra Paris. Vurderingen tar for seg de neste stegene i prosessen, og hvordan avtalen vil bli implementert i EU. Den følges også av et forslag om at EU skal signere klimaavtalen. Les mer her 

FINANS: Nye regler for visse OTC-derivatkontrakter
Europakommisjonen vedtok nylig et nytt regelverk som krever at visse OTC-derivatkontrakter må klareres via sentrale motparter. Obligatorisk klarering via sentrale motparter er blant tiltakene som er etablert i etterkant av finanskrisen, for å øke åpenhet og minimere risiko. Les mer her   

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Keynote Speech at the European Commission's Public Hearing on the Retail Finance Green Paper
Transportkommissær Violeta Bulc: Address before the Council of the International Civil Aviation Organisation (ICAO)  

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss