NHO Europanytt 03.09.2014

Nedgang i produsentpriser | Økte fiskemuligheter i Østersjøen | Økt detaljhandel

Publisert 03.09.14

NHO Brussel

INDUSTRI: Nedgang i produsentpriser
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, falt produsentprisene i EU med 1,3 prosent i juli 2014 sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes blant annet et prisfall på 4,4 prosent i energisektoren. Les mer her

FISKERI: Økte fiskemuligheter i Østersjøen
Europakommisjonen har i dag lagt frem sitt forslag om fiskemuligheter for de store kommersielle fiskebestandene i Østersjøen. Ettersom enkelte bestander nå fiskes på et bærekraftig nivå, foreslår Kommisjonen å øke den samlede tillatte fangstmengden med 12 prosent sammenlignet med 2014. Les mer her

HANDEL: Økt detaljhandel
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg detaljhandelen i EU med 1,0 prosent i juli 2014 sammenlignet med samme periode i fjor. Den største økningen ble observert i Luxemburg (14,1 prosent), Estland (9,2 prosent) og Romania (6,3 prosent). Les mer her

TALER:
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Defending the open internet

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss