NHO Europanytt 03.09.2015

Næringslivet støtter en ambisiøs klimaavtale | EU i verden | Evaluering av framdriften på EUs bærekraftstrategi | En mer inkluderende strategi for utdanning | Stemte mot nasjonale forbud mot import av GM-mat | Nedgang i arbeidsledigheten

Publisert 03.09.15

NHO Brussel

KLIMA: Næringslivet støtter en ambisiøs klimaavtale
BUSINESSEUROPE publiserte i går en uttalelse som klargjør organisasjonens posisjon på klimaspørsmålet. Organisasjonen uttaler at den støtter en ambisiøs og bindende global klimaavtale. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ØKONOMI: EU i verden
Eurostat publiserte i dag en oversikt over EUs posisjon sammenlignet med de andre store økonomiene i verden. Indikatorer som befolkning, levekår, helse, utdanning, arbeidsmarked, transport, energi og miljø er brukt som grunnlag for sammenligningen. Ifølge oversikten utgjør EU en fjerdedel av verdens bruttonasjonalprodukt og har den nest høyeste eldrekvoten, målt som raten av eldre i forhold til antall personer i yrkesaktiv alder. Les mer her 

MILJØ: Evaluering av framdriften på EUs bærekraftstrategi
Eurostat publiserte nylig sin sjette rapport om framdriften på EUs strategi for bærekraftig utvikling. Ifølge rapporten går utviklingen i en positiv retning blant annet for sysselsetting av eldre arbeidstakere og reduksjon av klimagassene, mens blant annet risiko for fattigdom og bruk av primærenergi viser en mindre heldig utvikling. Rapporten ser på utviklingen på lang sikt, siden år 2000, og på kort sikt, som trendene de fem siste årene. Les mer her 

UTDANNING: En mer inkluderende strategi for utdanning
Europakommisjonen publiserte nylig en rapport der det oppfordres til å styrke samarbeidet på europeisk nivå på utdanningsområdet fram mot 2020, og å særlig fremme sosial inkludering. I rapporten blir seks nye prioriteringer vektlagt. De går blant annet ut på å forbedre menneskers ferdigheter og jobbmuligheter og å etablere åpne, innovative og digitale læringsmiljø. Les mer her 

LANDBRUK: Stemte mot nasjonale forbud mot import av GM-mat
Europaparlamentets landbrukskomité vedtok i dag en uttalelse der de går mot Europakommisjonens forslag om å gi medlemslandene mulighet til å begrense eller forby bruken av EU-godkjent genmodifisert mat eller fôr på sitt territorium. Komiteen frykter at vilkårlige nasjonale forbud kan forstyrre konkurransen i det indre marked og sette matproduksjonssektorene i EU i fare. Les mer her 

SYSSELSETTING: Nedgang i arbeidsledigheten
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, var den sesongjusterte arbeidsledigheten i EU i juli i år 9,5 prosent. Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra måneden før, og en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra juli 2014. Dette er den laveste arbeidsledighetsraten registrert i EU siden juni 2011. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss