NHO Europanytt 03.10.2014

Europeisk næringsliv med innspill til TTIP-forhandlingene | Valgfrihet og innovasjon i matvarehandelen | Nye regler for konkurransebegrensende aktiviteter | Små og mellomstore bedrifter sliter fortsatt | Foreslår moderat reduksjon i dypvannsfiske

Publisert 03.10.14

NHO Brussel

HANDEL: Europeisk næringsliv med innspill til TTIP-forhandlingene
BUSINESSEUROPE, og resten av EUs næringslivsallianse for TTIP, kom nylig med et innspill til TTIPs 7. forhandlingsrunde. Alliansen stadfester sin støtte til en ambisiøs og omfattende avtale, med sterke bestemmelser om regulatorisk samarbeid, både horisontalt og sektorielt. Les mer her

KONKURRANSE: Valgfrihet og innovasjon i matvarehandelen
Europakommisjonen publiserte i går resultatene av en omfattende studie av det siste tiårets utvikling av valg og innovasjon i europeiske matvarer. Resultatene viser blant annet at økning i antall konkurrenter fører til større valgfrihet og innovasjon. Les mer her

KONKURRANSE: Nye regler for konkurransebegrensende aktiviteter
EFTAs overvåkningsorgan ESA vedtok nylig en endring av reglene om «safe harbour». Endringene gjelder reglene som anvendes i vurderingen av hvorvidt mindre avtaler mellom selskaper faller inn under det generelle forbudet mot konkurransebegrensende aktiviteter. Les mer her

NÆRINGSLIV: Små og mellomstore bedrifter sliter fortsatt
Europakommisjonen har i dag publisert sin årlige evaluering av Europas små og mellomstore bedrifter (SMBer). Rapportens konklusjon er at SMBer fortsatt står overfor betydelige utfordringer, til tross for tegn på økonomisk oppgang. Les mer her

FISKERI: Foreslår moderat reduksjon i dypvannsfiske
Europakommisjonen har i dag lagt frem forslag om fiskemulighetene for dypvannsfisk i EU og internasjonalt farvann i nord-øst-Atlanteren for 2015-2016. I tråd med vitenskapelige anbefalinger, foreslår Kommisjonen blant annet å redusere totalt tillatt fangst for ni bestander av dypvannsfisk. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss