NHO Europanytt 03.10.2016

Nærmere en ratifisering av Parisavtalen | EUs finanstilsynsorgan inn i EØS | Norge innlemmer mer EØS-lovverk i tide | Nye statistiske retningslinjer i investeringer | Denne uken i EU

Publisert 03.10.16

NHO Brussel

KLIMA: Nærmere en ratifisering av Parisavtalen
Den europeiske unions råd godkjente nylig ratifiseringen av Parisavtalen ved et ekstraordinært møte i rådskonstellasjonen for miljøsaker. Rådet vedtok å erkjenne avtalen etter Europaparlamentets avstemning senere denne uken. Medlemsland vil ratifisere avtalen sammen med EU hvis de har utarbeidet sine nasjonale regelverk, eller så snart som mulig i etterkant. Les mer her

FINANS: EUs finanstilsynsorgan inn i EØS
EØS-komitéen vedtok nylig 9 beslutninger som innlemmer 31 rettsakter i EØS-avtalen. Beslutningene innlemmer de tre europeiske finanstilsynsmyndighetene (ESA) som ble opprettet som respons på den finansielle krisen, i EØS-avtalen. Dette utvider myndigheten til EFTAs overvåkingsorgan i den finansielle sektoren i Norge, Island og Liechtenstein. Les mer her

INSTITUSJONELT: Norge innlemmer mer EØS-lovverk i tide
EFTAs overvåkningsorgan publiserte nylig den 38 resultattavlen for det indre marked. Den viser blant annet hvor godt EØS-landene overholder EØS-avtalen og hvor mye av regelverket blir implementert i tide. Resultattavlen viser at Norge har kun 0,1 prosent for sen implementering i mai, 2016, og har ligget innen målet på 1 prosent siden mai, 2015. Les mer her

FINANS: Nye statistiske retningslinjer i investeringer
Europakommisjonen og Den europeiske investeringsbanken presenterte nylig retningslinjer for hvordan Eurostat skal behandle statistikk fra samarbeidet mellom offentlig og privat sektor. I tråd med EUs investeringsplan for Europa, skal retningslinjene gjøre det lettere for offentlige aktører å inngå samarbeid med private aktører ved å fjerne usikkerheten rundt investeringens statistiske behandling. Les mer her

TALER:
Visepresident og høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini og bistandskommissær Christos Stylianides: Statement on an «emergency humanitarian initiative for Aleppo»
Klima- og energikommisær Miguel Arias Cañete: Speaking points on the ratification of the Paris agreement

DENNE UKEN I EU:
HANDELSKOMMISÆR Cecilia Malmström tar imot utenriksminister Børge Brende. Europakommisjonen arrangerer informasjonsdag om Horisont 2020 Smarte nett og lagring. Kommisjonen arranger også Madrid Forum der deltagerne skal diskutere utviklingen av et indre gassmarked. Kommisjonen arrangerer også en konferanse for en bunnen-opp tilnærming i europeisk klimapolitikk.
EUROPAPARLAMENTET har plenums- og komitéuke. Parlamentet skal stemme over ratifiseringen av FNs klimaavtale som ble signert i Paris i fjor. I forberedelsene for EU-toppmøtet 20-21 oktober, skal parlamentarikerne diskutere handelsforhandlinger, de siste utviklingene i migrasjonspolitikken, og EUs forhold til Russland, med representanter fra Det europeiske råd og Europakommisjonen. Parlamentarikerne skal også debattere og stemme over forbudet av eksport av varer som kan bidra til tortur og henrettelser i tredjeland. Plenumsforsamlingen skal debattere de foreslåtte tiltakene for rettferdig mobilbruk i området fritt for roamingkostnader. Etter medieoppslag om de nåværende og tidligere kommisærenes tilknytninger til næringslivet, skal parlamentarikere utspørre Europakommisjonen om hvordan institusjonen planlegger å forhindre interessekonflikter blant dens medlemmer i framtiden. Parlamentet skal holde en debatt med økonomikommisær Pierre Moscovici om tilstanden til Hellas’ økonomiske tilpasningsprogram. Kvinners rettigheter i Polen og landets forsøk på ytterligere innstramming av abortlovgivningen skal være tema for debatt. Parlamentet skal også debattere situasjonen i og rundt flyktningleiren i Calais, Frankrike. Parlamentarikere fra komitéene for regional utvikling og økonomi skal debattere et forslag for å tilbakeholde strukturfond til Spania og Portugal med Europakommisjonen. Parlamentets president Martin Schulz skal lede samlingen for parlamentsforsamlingen til Middelhavsunionen. Han skal også møte Slovakias statsminister Robert Fico og nasjonal rådspresident Andrej Danko i Bratislava. Martin Schulz skal også delta i konferansen for presidentene i EUs nasjonale forsamlinger.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss