NHO Europanytt 03.10.2017

Europeisk næringsliv ber om fjerning av lokaliseringskrav for lagring av data | Arbeidsledigheten i EU går stabilt nedover

Publisert 03.10.17

NHO Brussel

Denne uken er det plenumssesjon i Europaparlamentet i Strasbourg. Et at hovedpunktene for Parlamentets agenda er vedtaket av dets formelle innspill til Europakommisjonen og EUs medlemsland på gjennomføringen av brexit. Parlamentets sjefskoordinator for brexit, europaparlamentariker og tidligere belgisk statsminister Guy Verhofstadt, vil presentere rapporten sammen med parlamentets president Antonio Tajani ved en pressekonferanse senere i dag.

Ellers har folkeavstemmingen om Catalonias selvstendighet generert mye oppmerksomhet og diskusjoner i Brussel de siste dagene. Presidenten i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, har kommet med en uttalelse der han oppfordrer til samarbeid og dialog fremfor voldelige konfrontasjoner.

Selv om den politiske situasjonen er krevende på flere kanter, så går den økonomiske utviklingen i Europa i forsiktig positiv retning. Tidligere meldinger om fortsatt, om enn skjør, økonomisk vekst følges denne uken av nye tall som viser at arbeidsledigheten fortsetter å gå ned i EU. Et viktig tegn på at Europa økonomisk igjen har vind i seilene og på fortsatt stø kurs mot å gjenhente seg fult ut etter noen krevende år med finanskrise og stagnasjon.

DIGITAL AGENDA: Europeisk næringsliv ber om fjerning av lokaliseringskrav for lagring av data
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, publiserte nylig sammen med det juridiske firmaet Noerr LLP en studie om juridiske utfordringer knyttet til digitalisering i Europa. Studien identifiserer og gir en oversikt over daglig utfordringer for næringslivet i digitaliseringen.  En fjerning av disse vil kunne få den europeiske dataøkonomien til å vokse til ca. 4% av EUs BNP innen 2020, tilsvarende 739 milliarder euro. Å opprettholde prinsippet om god regulering er nøkkelen for vårt digitale indre marked. Kun når markedsmekanismene svikter bør lovgivende tiltak følge, uttaler generaldirektør for BusinessEurope, Markus J. Beyrer. Les mer her

ARBEIDSLIV: Arbeidsledigheten i EU går stabilt nedover
Eurostat, EUs statistikkmyndighet, publiserte i går nye tall over arbeidsledighet i EU som viser stadig stabil nedgang. For august 2017 ligger arbeidsledigheten i EU28 på 7,6% mot 8,5% samme måned i fjor. Dette er lavest måling siden november 2009 og bekrefter den stadig stabile nedgangen. Les mer her

TALER:
Presidenten i Rådet, Donald Tusk om Digital Summit i Tallin. Les mer her

President for Europalkommisjonen, Jean-Claude Juncker, uttalelse om folkeavstemningen i Catalonia. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAPARLAMENTET har plenumssesjon i Strasbourg. Industrikomiteen skal denne uken stemme over forslag til nytt felles europeisk rammeregelverk for elektroniske kommunikasjonstjenester. De vil også diskutere EUs industrielle strategi med indre markeds- og industrikommissær Elzabieta Bienkowska, med særlig hensyn til utviklingsprogrammet for industrielt forsvar. Det vil også bli avholdt en pressekonferanse i Strasbourg med Antonio Tajani, president av Europaparlamentet og Parlamentets brexit-koordinator Guy Verhofstadt, der parlamentets brexit task force presenterer sitt innspill til kommisjonen om gjennomføringen av Brexit.

EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken informasjonsdager om innovativ industri med mål om å informere om EUs aktivitet på feltet, legge grunnlaget for fremtidig industriell forskning og oppfordre til samarbeid mellom ulike industrielle stakeholders. Det blir også arrangert et forum for togindustrien om internasjonal konkurranse, offentlig transport i tredjeland og innad i EU.

 

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss