NHO Europanytt 03.11.2014

Den nye Europakommisjonen har tiltrådt | Denne uken i EU

Publisert 03.11.14

NHO Brussel

INSTITUSJONELT: Den nye Europakommisjonen har tiltrådt
Lørdag 1. november startet Juncker-Kommisjonen offisielt sin funksjonstid, som varer til og med den 31. oktober 2019. Juncker og hans kommissærer inntar kontorene denne uken, og møtes for første gang som kollegium onsdag 5. november. Les mer her og her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for økonomi og finans. EUs finansministre skal komme til politisk enighet om et direktiv som endrer eksisterende regler for skattlegging i tilfeller hvor mor- og datterselskap kommer fra forskjellige medlemsland. På agendaen står også skatt på finansielle transaksjoner, merverdiavgift og forberedelser til FNs klimakonferanse i Lima. Eurogruppen har også møte.
EUROPAKOMMISJONEN
skal presentere de økonomiske prognosene for høsten 2014.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Miljøkomiteen skal stemme over et lovforslag som gjør det mulig for EUs medlemsland selv å bestemme om de vil begrense eller forby dyrking av genmodifiserte organismer på sitt territorium. Miljøkomiteen skal også stemme over en ikke-bindende resolusjon om FNs klimakonferanse i desember. Komiteen for internasjonal handel og Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, skal diskutere handelsforbindelsene mellom EU og Norge. Resultatene fra EU-toppmøtet står også på Parlamentets agenda.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss