NHO Europanytt 03.11.2016

Innovasjon og konkurransedyktighet kritisk for dekarbonisering | 222,7 millioner euro til miljø- og klimatiltak

Publisert 03.11.16

NHO Brussel

KLIMA: Innovasjon og konkurransedyktighet kritisk for dekarbonisering
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, publiserte i går et posisjonspapir om EUs kommende reform av kvotehandelssystemet ETS. I posisjonspapiret argumenteres det for at innovasjon er et sentralt virkemiddel i dekarboniseringen av europeisk industri og at reformen må prioritere sektorens konkurransedyktighet. Innovasjonsfondet kan dermed bli et sentralt verktøy, så lenge man reviderer svakhetene med det nåværende innovasjonsprogrammet NER 300. Les mer her

MILJØ: 222,7 millioner euro til miljø- og klimatiltak
Europakommisjonen godkjente i dag en investeringspakke (LIFE) på 222,7 millioner euro som skal støtte EUs overgang til et bærekraftig lavutslippssamfunn. LIFE-programmet skal finansiere 144 nye prosjekt i 23 medlemsland. De ulike prosjektene faller innenfor områder som ressurseffektivitet, sirkulærøkonomi, natur og mangfold, utslippsreduksjon, og tilpasningsdyktighet til klimaendringer. Les mer her

TALER:
Visepresident for bedre regulering Frans Timmermans, justiskommissær Věra Jourová og arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Statement on European Equal Pay Day

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss