NHO Europanytt 03.11.2017

Europeisk næringsliv støtter EU-vurdering av nasjonal konkurranse for å unngå monopol | EU og Cubas politiske dialog og samarbeidsavtale (PDCA) nå i kraft

Publisert 03.11.17

NHO Brussel

Trykket øker stadig på EU og Storbritannia å komme videre i forhandlingene, hvis man skal klare unngå en "hard brexit". EUs sjefsforhandler, Michel Barnier, og Storbritannias brexit-minister, David Davis, bekreftet i dag at neste forhandlingsrunde vil finne sted i neste uke, 9. og 10. november. Agendaen for dette møtet har enda ikke blitt publisert, og det ryktes nå at partene vil prøve å gjennomføre opp til 3-4 nye forhandlingsrunder de kommende ukene før årets siste EU-toppmøte i midten av desember – hvor eventuell oppstart av fase to i forhandlingene (ny avtale mellom EU og UK) muligens vil bli diskutert.

Ellers denne uken har en avtale om politisk dialog og samarbeid mellom EU og Cuba trådt i kraft. Mer om dette herunder.

KONKURRANSE: Europeisk næringsliv støtter EU-vurdering av nasjonal konkurranse for å unngå monopol
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, ga nylig sin støtte til et forslag fra Europakommisjonen til nytt EU-direktiv om nye felleseuropeiske regler for nasjonale konkurransemyndigheters håndheving av konkurranseregler. Målet er å forbedre konkurranse blant bedrifter og unngå monopol i det indre marked, ved å sikre en mer enhetlig håndheving av EUs konkurranseregler i medlemslandene. Å aktivt kunne vurdere effektiviteten i håndhevingen av konkurransereglene på nasjonalt plan vil ha en positiv innvirkning på det indre marked, konstaterer BusinessEurope. Les mer her

UTENRIKS: EU og Cubas politiske dialog og samarbeidsavtale (PDCA) nå i kraft
Desember 2016 signerte de to partene en avtale om samarbeid om politisk dialog og samarbeid om handel. Denne avtalen ble godkjent av Europaparlamentet i juli, og trådte i kraft 1. november. Avtalen legger til grunn bærekraftig utvikling, demokrati og menneskerettigheter, slik at EU og Cuba kan samarbeide på et multilateralt nivå.
Les mer her

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss