NHO Europanytt 03.12.2015

Sirkulær økonomipakke vedtatt | Støtter gjennomgang av prospektdirektiv | Forlenger mandatet til Spesialkomitéen for skattebestemmelser | Relansering av verdipapiriseringsmarkedet

Publisert 03.12.15

NHO Brussel

ØKONOMI/MILJØ: Sirkulær økonomipakke vedtatt
Europakommisjonen vedtok i går en ambisiøs ny pakke på sirkulær økonomi som skal stimulere Europas langsiktige overgang til en økonomi hvor ressursene blir brukt på en mer bærekraftig måte. Den sirkulære økonomien skal styrke europeisk konkurranseevne globalt, skape bærekraftig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, er positiv til pakken og uttaler at den støtter virksomheters langsiktige overgang til sirkulær økonomi. Les mer her og her

BEDRIFT: Støtter gjennomgang av prospektdirektiv BUSINESSEUROPE uttalte nylig at de støtter Europakommisjonens prioritering av en gjennomgang av prospektdirektivet i arbeidet med kapitalmarkedsunionen. Organisasjonen tar til orde for at nye regler må finne balansen mellom å beskytte investorer og ikke å belaste selskaper med overdreven overholdelses-kostnader. Ifølge BUSINESSEUROPE må prospektregimet for alle utstedere effektiviseres og gjøre det enklere for bedrifter å innhente kapital i EU. Les mer her

SKATT: Forlenger mandatet til Spesialkomitéen for skattebestemmelser
Europaparlamentet vedtok i går å forlenge arbeidet til Spesialkomitéen for skattebestemmelser med et nytt mandat på seks måneder. Utvalgets arbeid skal vektlegge skadelige skatteregimer i bedrifter og praksis på europeisk og internasjonalt nivå. Les mer her

FINANS: Relansering av verdipapiriseringsmarkedet
Rådets stedlige representanter godkjente i går sin forhandlingsposisjon på forslag som skal legge til rette for utviklingen av et verdipapirmarked i Europa. Forslagene skal relansere verdipapiriseringsmarkedet gjennom å fremme enkle, transparente og standardiserte produkter. Et rammeverk for verdipapirisering er den første større byggesteinen i EUs plan for å utvikle en kapitalmarkedsunion innen utgangen av 2019. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Speech at the Euromoney Capital Markets Union Forum
Visepresident for bedre regulering Frans Timmermanns og visepresident for vekst og sysselsetting Jyrki Katainen: Opening remarks at the presentation of the Circular Economy package
Arebids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Press remarks on the European Accessibility Act
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip: Speech at the eGovernment conference "Simple, secure and transparent public services"
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Speech  - A climate agreement here and now in Paris

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382