NHO Europanytt 04.02.2016

Europeisk næringsliv støtter dataavtale | Parlamentets anbefalinger til TiSA | Forslag for å fremme mobile internettjenester | Energiavhengighet i EU | Forventer vekst i 2016

Publisert 04.02.16

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Europeisk næringsliv støtter dataavtale
BUSINESSEUROPE publiserte nylig en pressemelding om den reviderte rammeavtalen for fri flyt av data mellom EU og USA. Ifølge organisasjonen er avtalen essensiell for næringsliv og borgere i USA og Europa, og vil fremme innovasjon, økonomisk vekst og jobbskaping. Videre mener de at detaljene bør ferdigstilles snarest slik at selskaper kan starte omstillingen til det nye regelverket. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

HANDEL: Parlamentets anbefalinger til TiSA
Europaparlamentet stemte nylig over sine anbefalinger til avtalen om handel med tjenester (TiSA). Ifølge parlamentarikerne bør avtalen gjøre det enklere for selskaper i EU å få tilgang til det internasjonale markedet, samtidig som det er vesentlig at den ikke tvinger EU, nasjonale eller lokale myndigheter til å åpne opp offentlig sektor for konkurranse, eller på annen måte begrense deres rett til å regulere i offentlighetens interesse. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Forslag for å fremme mobile internettjenester
Europakommisjonen la nylig frem et forslag om å koordinere medlemslandenes anvendelse av 700 Mhz-bånd for mobile tjenester. Målet er å forbedre internettilgangen i Europa, samt bidra til utviklingen av innovative tjenester på tvers av landegrenser. Forslaget inngår som en del av strategien for et digitalt indre marked (DSM). Les mer her

ENERGI: Energiavhengighet i EU
Eurostat publiserte i dag tall som viser EUs energiavhengighet. 53,4 prosent av energibruken i EU i 2014 ble importert. Det utgjør en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2013. Siden 2004 har energiavhengigheten ligget på over 50 prosent. Les mer her

ØKONOMI: Forventer vekst i 2016
Europakommisjonen publiserte i dag sine prognoser for den økonomiske veksten i 2016. Kommisjonen forventer en stabil vekst på 1,9 prosent i år og 2,0 prosent i 2017. Dette er i stor grad drevet av konsum. Visse faktorer som understøtter veksten forventes å bli sterkere og mer langvarig enn tidligere antatt. Samtidig vil utfordringer på flere områder i verdensøkonomien utgjøre en risiko for den økonomiske veksten i Europa. Les mer her

TALER:
Økonomikommissær Pierre Moscovici: The 2016 Winter Economic Forecast (engelsk andre halvdel)
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks to the European Parliament Plenary Session

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss