NHO Europanytt 04.04.2014

53 rettsakter inn i EØS-avtalen | Resolusjoner vedtatt av Parlamentarikerkomiteen for EØS | Reform for å gjenopprette tilliten til investorer | Nye utslippsregler innen luftfart | Vil begrense kortbetalingsgebyr for forhandlere

Publisert 04.04.14

NHO Brussel

EØS: 53 rettsakter inn i EØS-avtalen
På møtet i EØS-komiteen i dag ble det vedtatt å innlemme 53 nye rettsakter i EØS-avtalen. Blant disse rettsaktene er en forordning om medisinske produkter og en forordning som reviderer det europeiske systemet for nasjonalregnskap (ESA 95). Les mer her

EØS: Resolusjoner vedtatt av Parlamentarikerkomiteen for EØS
EFTA- og EU-parlamentarikere vedtok nylig to resolusjoner. Den ene retter søkelyset mot endringer i styringen av det indre marked og hvordan disse får konsekvenser for EØS-samarbeidet. Den andre omhandler EUs rammeverk for klima og energi fram mot 2030. Les mer her

FINANS: Reform for å gjenopprette tilliten til investorer
Europaparlamentet stemte i går for en uformell avtale med Rådet om revisjonstjenester. Hensikten med endringene er å gjenreise tilliten til investorer og forbedre kvalitet og åpenhet i det europeiske revisjonsmarkedet. Les mer her

MILJØ: Nye utslippsregler innen luftfart
Europaparlamentet stemte i går for å unnta interkontinentale flygninger fra ETS fram til 2017. De nye utslippsreglene for luftfart innebærer også at EUs medlemsland må rapportere om hvordan inntekter fra kvoteauksjoner anvendes. Les mer her

ØKONOMI: Vil begrense kortbetalingsgebyr for forhandlere
Europaparlamentet vedtok i går to lovforslag for kortbetaling. Det første forslaget innebærer en grense for de avgiftene kortselskapene krever av forhandlere ved kortbetalinger. Det andre forslaget skal bidra til å gjøre handel på nett tryggere og mer effektivt. Les mer her

TALER:
Arbeids- og sosialkommissær László Andor: Improving minimum income support
Kommisjonspresident José Manuel Barroso: Remarks at the EU-Africa Summit
Konkurransekommissær Joaquín Almunia: Fighting against cartels: A priority for the present and for the future
Skattekommissær Algirdas Šemeta: Protecting EU taxpayers' money: The Facts

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605