NHO Europanytt 04.04.2016

Store variasjoner i arbeidskraftkostnader i EU | Denne uken i EU

Publisert 04.04.16

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Store variasjoner i arbeidskraftkostnader i EU
Eurostat publiserte nylig data for gjennomsnittlige arbeidskraftkostnader blant medlemslandene, som tar i beregning lønn og ikke-lønnsbaserte kostnader som velferdsordninger. I gjennomsnitt ble dette estimert til 25 euro i timen i den europeiske union i 2015, med sprik fra 4,1 euro i Bulgaria til 41,3 euro i Danmark. I Norge var den gjennomsnittlige arbeidskraftkostnaden 51,2 euro i timen i 2015, en nedgang på 5,1 prosent fra 2014. 18,1 prosent av dette var kostnader utenom lønn. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN møter den afrikanske unions kommisjon torsdag for å diskutere felles utfordringer i EU og Afrika, som fred og sikkerhet, demokrati og rettigheter, menneskelig utvikling, bærekraftig utvikling og vekst samt kontinental integrering og globale temaer.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komitéuke. Komitéen for sivile rettigheter skal drøfte den videre utviklingen i samarbeidet med Tyrkia om migrasjon, samt følge opp det ekstraordinære møte blant EUs justisministrer i etterkant av terrorangrepet i Brussel. Komitéen for utslippsmåling i bilsektoren skal ha sitt første møte.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss