NHO Europanytt 04.05.2015

IMI-forordningen innlemmet i EØS-avtalen | Svak økning i husholdningenes inntekt | Denne uken i EU

Publisert 04.05.15

NHO Brussel

EØS: IMI-forordningen innlemmet i EØS-avtalen
På torsdagens møte i EØS-komiteen ble 154 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant rettsaktene var forordninger om Informasjonssystemet for det Indre Marked (IMI) og passasjerrettigheter. IMI er et elektronisk verktøy som gir nasjonale myndigheter adgang til å kommunisere raskt og enkelt med sin motpart i andre land om lover og regler for det indre marked. Les mer her

ØKONOMI: Svak økning i husholdningenes inntekt
Ifølge tall nylig publisert av Eurostat, steg husholdningenes realinntekt per person i EU med 0,1 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2014. Husholdningenes realkonsum økte med 0,1 prosent i samme periode. Les mer her 

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for Utenrikssaker. EUs utenriksministre skal diskutere TTIP-forhandlingene med fokus på ISDS. De har også WTO-avtalen om miljøvarer på agendaen.
EUROPAKOMMISJONEN skal legge fram sin strategi for et digitalt indre marked. Kommisjonen skal også presentere sine økonomiske prognoser for perioden 2014-2016.
EUROPAPARLAMENTET har komité-uke. Komiteen for internasjonal handel skal diskutere ISDS i TTIP med Handelskommissær Cecilia Malmström. Industrikomiteen skal vedta sitt strategidokument for Energisikkerhet. Justiskomiteen skal stemme over aksjonærers rettigheter og en strategi for immaterielle rettigheter. Miljøkomiteen skal stemme over et forslag om utslippskutt fra middels store forbrenningsanlegg. Økonomikomiteen skal vedta sin posisjon til Europas økonomiske styringsarkitektur. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss